Fodbold handler om at score mål. Her finder du en masse ideer til øvelser til skudtræning og afslutningstræning, som du kan bruge i din fodboldtræning.

Hvordan kan man afslutte?

Her kan du se, hvad du skal tænke på, når du laver afslutninger. Du får nogle tekniske fif, som du kan fortælle spillerne samtidig med skudtræningen.

Her kan du se nogle forskellige 1:1-situationer med afslutninger.

Skudtræning og træning af afslutninger

Spillerne kan rigtig godt lide at score nogle mål, og det kan vi godt forstå. Afslutninger med alle dele af kroppen, enten tæt på eller langt fra. I dette kapitel skitserer vi nogle forskellige organisationsformer, der kan bruges til at øve afslutninger.

Pas på køen under afslutningstræningen

 • Der må ikke gå for lang tid mellem den enkelte spiller får lov til at afslutte.
 • Afslut på to mål af gangen.
 • Lad halvdelen spille småspil, mens den anden halv- del afslutter.

Hvordan kan du organisere skudtræning?

Målene står tæt over for hinanden

Organisation. Stil målene med cirka 30 meter mellem dem. En målmand i hvert mål. Halvdelen af spillerne stiller sig på mållinjen lidt ud for stolpen af det ene mål, og den anden halvdel af spillerne stiller sig sig på mållinjen ud for stolpen ved det andet mål. Med denne organisation løber de første to spillere samti- dig ned og afslutter på det andet mål. De henter bol- den og stiller sig over i den modsatte række. Denne organisation gør, at spillerne ikke skal løbe så langt for at komme tilbage i rækken.

Variation.

Øvelsen kan varieres på mange måder. Spillerne kan drible til afslutning. De kan spille en bande med en spiller, der står mellem målene. De kan få spillet en høj bold. De kan tippe bolden op og lave flugtere. Der er masser af muligheder med denne organisation.

To mål står ved siden af hinanden

Organisation. Stil to mål ved siden af hinanden. En målmand i hvert mål. Halvdelen af spillerne er ved det ene mål, og den anden halvdel af spillerne er ved det andet mål. Spillerne sparker på tur.

Variation

 • A Du kan lave konkurrencer mellem grupperne. Fx kan begge grupper få 5 minutter til at lave så mange afslutninger som muligt, eller score så mange mål som muligt.
 • B Du kan også lade spillerne starte på samme tid. Spillerne må selv om, hvornår de afslutter, men det gælder om at score først. Det betyder at spilleren skal vælge, om vedkommende skyder udefra og derved afslutter hurtigst, eller om spilleren har is i maven og løber tættere på målmanden og derved har større chance for at score, hvis den anden mis- ser.

Øvelser til skudtræning og afslutningstræning

 1. Afslutning efter vending. Spilleren står med ryggen til målet. Spilleren modtager en flad bold på sin højre side og vender så hurtig som muligt og af- slutter. Spilleren henter selv sin bold og går tilbage i rækken. Øvelsen bør også vendes til venstre side. Træneren kan eventuelt observere og kommentere spillerens balance, koordination og reaktion i udfø- relsen af øvelsen.

 2. Afslutning efter slalomløb. Spillerne løber slalom forbi 3-4 kegler og afslutter med spark i målet. Øvelsen udføres fra både højre og venstre side af feltet.

 3. Afslutning efter aflevering. Spillerne kan fx starte med bolden. De afleverer til en bandespiller, der afleverer tilbage første gang. Spilleren afslutter på den trillende bold. Træneren kan også starte med alle boldene og aflevere til spillerne, som afslutter på den trillende bold.

Konkurrence – kompetetiv arbejdsform og afslutninger

Det kan være sjovt at lave lidt konkurrence under målscoringstræningen. Her er to forslag til, hvordan det kan organiseres.

 1. Inden der startes med at sparke på mål, laver holdet en målsætning for hvor mange mål, de forventer at score. Samtidig laver målmændene en målsætning for, hvor få mål holdet scorer. Den gruppe der overholder sin målsætning, bestemmer en straf for den anden gruppe.

 2. Hver enkelt spiller skal selv holde styr på, hvor godt det går. Alle spillerne starter i Danmarksserien. Hvis man scorer rykker man op. Hvis man brænder ryk- ker man ned. Hver spiller skal naturligvis sætte sig en målsætning for, hvilken række vedkommende ønsker at ende i.

Spil - til afslutningstræning

Spillene kan gennemføres såvel som intervalspil og som spil, hvor alle er i gang. Husk at tilbagespilsreg- len gælder.

 1. Kortbanespil mod store mål Kan spilles 1v1, 2v2 eller 3v3 på et relativt lille om- råde. Der deles hold, så nogle venter ved målene. Der spilles i intervaller på 25-30 sekunder. Det gæl- der om at få afsluttet på mål og ikke drible bolden ind. Husk at have mange bolde og at få spillerne til at hente de bolde, der er skudt ved siden af.

 2. Der spilles 4v4 på et mindre område Spillerne skal opholde sig i enten angrebs- eller for- svarszonen. Der spilles altså 2v2 på hver banehalv- del. Man kan godt afslutte fra egen forsvarszone.

Alternativ: 4 angribere mod 2 forsvarere i angrebs- zonen.

 1. Spil på 1/3 bane eller lignende 3 mål med hver sin målmand. Der spilles f.eks. 6v6 til to mål, men holdene har et neutralt mål, der kan scores i. Benyt joker (spiller, der hele tiden er med det boldbesiddende hold), hvis antallet af spillere i gruppen er ulige.
  • Almindelig kamp.
  • Hvis holdet erobrer bolden, skal den spilles retur til egen målmand, før der må scores.
  • Når et hold scorer, sættes spillet i gang fra eget mål af målmanden.
 2. Spil på mindre område med to mål og tre målmænd Spillerne fordeles på to hold. I et neutralt område på banens midte står den ene målmand. Når et hold skal angribe, skal bolden via målmanden i det neutrale område, før der må afsluttes. Ellers almin- deligt spil. Ingen markspiller må være i det neutrale område.

Afslutningsspil

Afslutningsøvelse

A sparker et indlæg fra siden, som B tæmmer og sparker på mål. C må begynde at forsvare, så snart der er sparket. Man kan evt. sætte begrænsninger på B’s antal berøringer.

teknisk træning fodbold
Forslag til teknisk træning i fodbold.

Festival street fodbold

Der spilles 4:4 med 4:4 bander. Banderne må kun befinde sig i angrebszonen, og de har en berøring. Efter et bestemt tidsrum, fx 2 minutter, skiftes bander ved, at holdene på banen lader bolden ligge, og spillet fortsætter. Der spilles i alt 5-6 runder.

teknisk træning fodbold
Forslag til teknisk træning i fodbold.

Intervalspil

Der kan spilles 2:2 eller 3:3. Målene står forholdsvist tæt på hinanden, fx 2x16 meter, og der er en målmand i hvert mål, som fortsætter. Ved scoring og dødbolde får man en ny bold fra eget mål. Der spilles 1 minut med 1 eller 2 minutters pause. Hver spiller skal på banen 8-10 gange, evt. med en lidt længere pause midtvejs.

Konklusion

Det var nogle ideer til skudtræningen og afslutningstræningen. Øvelserne kan med få ændringer sagtens tilpasses forskellige aldersgrupper.

Du kan også finde fodboldøvelser for U8, U9 og U10 eller fodboldøvelser for U11, U12 og U13.

Du kan også tjekke alle vores fodboldøvelser.

Kommentarer