I dette indlæg har vi forsøgt at beskrive forskellige spillessystemer og spillestile til fodbold. Som træner er det rigtig godt at vælge en måde, du gerne vil spille på. Det kalder man en spillestil og et spillesystem. Spillestilsbolden kan være et godt værktøj til at få lidt struktur på dine tanker.

Hvad og hvem der afgør hvilken stil, og hvilket system der vælges til holdet, afhænger af:

 • Spillermateriale (styrker / udviklingspotentialer / svagheder).
 • Trænerens indstilling (erfaring / indlæring).
 • Klubben (traditioner / fast spillestil og –system / målsætning).

”Den nemmeste måde at vinde på er ved at spille godt, have bolden meget og angribe. Det er langt farligere at forsøge at spille uden risiko.”

Guardiola

Spillesystemer i fodbold

Spillesystemet fortæller hvordan vi organiserer os, og hvor mange spillere, der er i de tre kæder. Eksempelvis er det meget brugt i tiden at spille 4:4:2 eller 4:3:3. Man kan også spille 3:5:2 og 4:5:1. De skematiske betegnelser refererer til udgangsopstillingen.

Så skal der tages stilling til, hvordan formationerne skal være i de tre kæder. Det vil sige, om man spiller på linje i bagkæden eller spiller med sweeper, om man spiller i diamant på midten, eller på linje, eller i en halvbue.

Inden for systemet har spillerne forskellige arbejdsopgaver. Nogle af de gængse systemer beskrives kort i det følgende.

**For alle spillesystemer gælder det, at du kan bruge forskellige spillestile. Her kan du læse nogle meget overordnede betragtninger om de enkelte spillesystemer.

4:4:2

Spilles ofte som zoneforsvar.

Forsvarets vigtigste opgaver er sideforskydning og opbakning. Hvis eksempelvis bolden er i venstre side, så skal de øvrige 3 skubbe over mod venstresiden, derved har man hele tiden elastik i hinanden og ikke så stor afstand mellem de enkelte forsvarsspillere. Opbakning betyder, at hvis en angriber har bolden og venstre midterforsvarer presser op, så skal de øvrige forsvarsspillere nærmest skubbe ind under i vinklen og dermed lukke hullet.

Midtbanen spiller på stort set samme måde.

opstilling 4-4-2 fodbold
Eksempel på opstilling i 4:4:2 i fodbold

3:5:2 med sweeper

Forsvaret spiller med en sweeper og to forsvarsspillere. Ved denne spillestil, ligger sweeperen med dybde ift. de to øvrige forsvarsspillere. Sweeperen fungerer som opbakningsspiller, mens de to andre enten spiller som markering eller i en zone.

Midtbanen ligger med en bagerste mand som fungerer som vende- og støttespiller. Desuden fungere han som opbakningsspiller for de to kantspillere. Angrebsmæssigt arbejder de to kantspillere primært ved bredde og dybdespil. Man de skal sideforskyde ved forsvar.

To forreste midtbanespillere som fungere som bindeled mellem angreb og midtbane.

opstilling 3-5-2 fodbold
Eksempel på opstilling i 3:5:2 i fodbold

4:4:2 med sweeper

4:4:2 kan også spilles med sweeper / libero ved at spille med det, man kalder en diamant. Forsvaret fungerer stort set som i den før omtalte 4:4:2. Dog ligger der én foran forsvaret, kaldt forstopperen. Det gør at ansvarsområderne for forsvaret bliver mindre.

Midtbanen fungerer nu med kun én forreste midtbane, men ellers med samme system.

opstilling 4-4-2 fodbold med sweeper
Eksempel på opstilling i 4:4:2 med sweeper i fodbold

4:3:3

4:3:3 med en flad 4-kæde, som skal forsøge at ligge 25 meter fra mållinjen, hvis modstanderne har bolden. Angriberne ligger bredt med wings og en central.

4:3:3 er i øjeblikket et modesystem i Danmark.

opstilling 4-3-3
Eksempel på opstilling i 4:3:3 i fodbold

Principper i 4:3:3

 • forsvaret falder, hvis der ikke er tryk på boldholder.
 • tidspunkt for at falde er når angriberen giver tegn til en lang pasning.
 • falder hvis man er i tvivl.
 • bolden holdes indad ved pres af bagkæden.
 • backs må kun løse sig fra 4-kæden, hvis de er sikker på at vinde bolden.
 • hvis backen møder en ved siden af feltet, skal de resterende ikke bakke op, men ligge på linje.

Risiko ved systemet

 • Statisk og let at læse i angrebssituationer.
 • Tvivl om arbejdsfordeling.
 • Fordeling af arbejdsbyrde.

4:5:1

4:3:3 kan hurtigt konverteres til 4:5:1, hvor angriberen leder angrebet og resten ligger i to kæder, som forsøger at erobre bolden efter zoneprincipperne.

Aftaler i 4:3:3

 • En skal gå kort, en anden dybt. Samarbejde parvist i angrebssituationer.
 • Midtbanespillerne må ikke komme for tæt på bagkæden, da bagkæden i dette tilfælde vil komme til at mangle afspilsmuligheder.
 • Spillerne trænes i rolletræning på deres spidskompetencer, som deres plads kræver.
 • Spillerne sætter selv en karakter på deres kompetencer og efter en samtale med trænerne trænes efterfølgende med udgangspunkt i denne evaluering.

Spillestil

Spillestilen fortæller noget om hvordan, vi ønsker at komme til afslutning, og hvordan vi ønsker at erobre bolden.

Forsvarsmæssigt kan vi organisere erobringsspillet i spektret mellem zone- og mandsopdækning. Man kan afvente erobringen til et bestemt sted på banen eller presse, der hvor bolden er. Angrebstile kan være kontraspil, overlap via fløjene, dybde før bredde eller omvendt, besiddelsesbold som Barcelona i Laudrup-årene.

Britisk stil

Direkte spil, dvs. få afleveringer før afslutning, presbold. Put it in the box.

Den norske stil

4:5:1 zoneforsvar med kraftig sideforskydning og falde ned. Angreb begyndes med hovedstødsduel, og der ageres ud fra dette udfald. Gennembrudshidsighed og der presses hårdt og frækt højt oppe på banen.

Den brasilianske stil

Rytmeskift - veksling fra let, doven nonchelant til dynamiske og vinklende 1. gangsafleveringer. Kælen boldbehandling. Ikke striks organiseret, hvilket har kostet resultater. De øvrige sydamerikanske lande spiller telefonboksstil.

Den afrikanske stil

Uforudsigelige måder at bruge kroppen på, hvilket gør dem stærke i 1:1. Dygtige teknikere og skabere.

Den latinske stil

Positionsspil og kombinationsspil. Dygtige i angrebsprincipperne. Det gælder om, at lokke modstanderne frem.

Spillestilsbolden

Spillestilsbolden er en struktureringsramme, som du kan bruge til at tilrettelægge dit holds spillestil. I modellen skelner man mellem når vi selv har bolden, og når modstanderne har bolden.

Spillestilsbolden er opdelt i opbygningsspil og afslutningsspil, når vi selv har bolden. Når de har bolden så handler det om forsvarsspil og erobringsspil.

Men helt centralt i modellen er omstillingerne mellem de enkelte elementer, hvilket gør spillestilsbolden til en helhedsmodel for spillet.

Fodbold er nemlig dynamisk, og man kan ikke tænke forsvarsspil uden at tænke over, hvad man så skal bruge bolden til, når man får fat i den.

spillestilsbolden
Spillestilsbolden lavet af DBU til at kigge på et holds samlede spillestil

Konklusion

Det var et eksempel på en del forskellige spillestile og spillesystemer. Du kan lave din egen beskrivelse af din spillestil og spillesystem ved at tage udgangspunkt i spillestilsbolden.

Jeg har lavet et eksempel på, hvorda aftaler kunne se ud for zoneforsvar for 7/8-mands og 11-mandsfodbold.

Held og lykke med at beskrive din egen spillestil - og når det er gjort så gennem god og veltilrettelagt træning, at få spillerne til at forstå, hvad det er I forsøger at opnå sammen.

Kommentarer