Når modstanderne har bolden, gælder det for om at forsvare sig og om at erobre bolden tilbage, så vi selv kan score. Her har du nogle fodboldøvelser til at træne forsvar.

For det andet gælder det om at modstanderne ikke scorer. Vi opfordrer til, at spillerne ikke nødvendigvis skal lære at spille mandsopdækning, men i stedet eksperimentere med zoneforsvar. Det mener vi giver den bedste fodboldforståelse. Det væsentligste er at få fat i princippet om at flytte sig ift. bold og medspil- lere, snarere end modspillerne.

At forsvare handler både om god individuel forsvars- teknik og om at arbejde sammen. Vi vil hurtigst muligt have bolden, for det er nu engang sjovest, så vi skal være gode og kloge forsvarsspillere!

Jeg vil vide mere

Hvis du vil gå mere i dybden med taktik, når vi har bol- den, kan du læse mere i ’Vi Forsvarer’ (Bangsbo, 1997).

En forsvarsspiller skal hele tiden tænke på, om han

 • Skal udfordre eller presse boldholderen?
 • Skal bakke den medspiller, der presser boldholderen, op?
 • Skal dække et farligt område mellem bold og eget mål?
 • Skal markere en modspiller, der befinder sig i nærheden af boldholderen?
 • Skal følge en modspiller, der løber i dybden bag forsvaret?

Det kan være en god ide, at bruge nogle fangelege med flere fangere som opvarmning. Tanken er, at de skal arbejde sammen for at fange de andre – ligesom man er nødt til som forsvarere.

Individuel forsvarsteknik

Instruktionsmomenter

 • Ned i knæene.
 • Siden til.
 • Se på bolden, når den skal erobres.
 • Løb, mens bolden er på vej.
 • Vær tålmodig.
 • Placere sig mellem bolden og målet.

Øvelser til forsvar i fodbold

1v1 til kegler eller små mål

Her trænes den individuelle forsvarsteknik i spillet mand mod mand. Sørg for at spillerne får pauser, så det ikke bliver får hårdt. Det er forsvarsteknikken, der er væsentlig. Du kan efter 1v1-øvelser gå videre til at inddrage flere spillere i øvelserne, men husk stadig at fokusere på den individuelle forsvarsteknik.

1:1 med pause

4 (3) om en firkant. 2 (1) står på siden af firkanten, mens der er en angriber på den ene baglinje og en forsvarer på den anden. Vedkommende ved siden af firkanten server til angriberen. Så snart bolden er sat i gang må forsvareren rykke frem. Fokus på forsvarerens udgangsstilling. Der skiftes ved efter hver tur. Kan evt. udformes som en konkurrence. Hvem får færrest scoringer imod? Fokus på dribleren. Hvem kan score flest mål?

teknisk træning fodbold
Forslag til teknisk træning i fodbold.

1:1 med vending

Samme firkant bruges, men nu står angriber og forsvarer i firkant og serveren står bag angriberens baglinje. Serveren spiller bolden i fødderne af angriberen, og fokus er på, at angriberen ikke får lov at vende med bolden.

teknisk træning fodbold
Forslag til teknisk træning i fodbold.

Kollektiv forsvarstaktik

Kollektiv forsvarstaktik handler først og fremmest om samarbejde. I et zoneforsvar orienterer man sig på følgende måde:

 1. Bolden.
 2. Medspillere.
 3. Modspillere.

Det betyder at den spiller, der er tættest på boldholderen skal løbe frem og og presse boldholderen. Den næste forsvarsspiller støtter spilleren lidt bagved.

Den tredje forsvarsspiller sikrer, hvis de to andre spil- lere skulle blive overlistet. Dette princip kaldes pres, støtte og sikring.

Instruktionsmomenter

 • Pres, støtte og sikring.
 • Kommunikation (snakke sammen).

Øvelser til forsvarsspil i fodbold

2v2 til mål eller baglinje

Her trænes både markerings- og opbakningsarbejdet, og der vil hele tiden være et skift mellem de forsvars- mæssige opgaver. Der kan også spilles 3v3 og 4v4 el- ler eventuelt med jokere, som er med det forsvarende hold, der så får overskud til forsvarsarbejdet. Læg vægt på at spillerne ikke må skifte plads, men de skal blive i deres zone.

6v2 på begrænset område

Der arbejdes med de to i midten. De skal presse de seks men på en sådan måde, at bolden ikke kan spil- les mellem dem.

2v2 med stort mål

Banen er ca. 40 meter lang. Spillet begynder med, at A spiller bolden diagonalt til C. A og B bliver forsvars- spillere, mens C og D spiller imod mål, hvor der afslut- tes. Der kan spilles med offside. Forsvarerne scorer ved at spille bolden til målmanden i midtercirklen (skal ramme ham i cirklen). Fokusér igen på forsvarets arbejde ud fra de givne betingelser.

7v7 + målmænd bag baglinjen

Spillerne stilles op i kæder. Der spilles kampe på 4 minutter. Holdets forsvarsarbejde er i fokus. Nærmeste spiller presser boldholderen, næste forsvarer støtter og tredje forsvarer sikrer. Fjerneste modspiller står fri. Ved boldtab skal nærmeste spiller straks angribe boldholderen meget aggressivt (så kan der ikke spilles en lang aflevering). Der kan spilles med offside.

Der scores ved at sparke bolden til målmanden på modstandernes baglinje.

Presspil

Du kan eventuelt udvide forsvarsarbejdet til at være et presspil. En god måde at organisere sit forsvarsspil på er, hvis man skiftevis kan være pressende og afventende. På den måde har modstanderen vanske- ligere betingelser. Presspillet kræver et større løbe- pensum og en god kommunikation mellem spillerne.

Samtidig kræver det naturligvis dygtige forsvarsspil- lere med en god individuel forsvarsteknik. Lav nogle fælles stop med instruktioner for dem alle, samt selvfølgelig de individuelle vejledninger i spillene.

Presspilleren skal

 • Være på den rigtige side af bolden, så du kan se den.
 • Være mellem bold og eget mål (kegle).
 • Se på bolden og modstanderen på samme tid.
 • Holde rigtig afstand til modstanderen.

Støttespilleren skal blandt andet

 • Holde korrekt afstand.
 • Dække rigtigt i forhold til bold og eget mål.

Øvelser til forsvar fodbold

3v3 til meget små keglemål

 • Alle tre på boldside før pres.
 • Én lægger pres.
 • Én bakker op (støtter).
 • Den tredje dækker den næstfarligste (sikre).

6v3 + målmand

En rigtig god øvelse, der har stor kamprelevans. De tre spillere skal spille med zoneforsvar (og offside). De seks skal med bredt og hurtigt spil forsøge at trække forsvarerne fra hinanden. Hver gang der er afslutte eller forsvarsspilleren erobrer bolden, sættes nyt angreb i gang fra midten, så 4-back kæden har en mulighed for at skubbe op (komme længere væk fra eget mål).

Der coaches på

 • Sideforskyding.
 • Afstand mellem spillerne i forsvarskæden.
 • Pres-støtte-sikring.
 • Om kæden står på linje.
 • Om kæden skubber op.

Konklusion på skudtræning og afslutningstræning

Du kan også finde fodboldøvelser for U8, U9 og U10 eller fodboldøvelser for U11, U12 og U13.

Du kan også tjekke alle vores fodboldøvelser.

Kommentarer