Mads Hovgaard udviklede i 2009 modellen aktivitetshjulet, der kan bruges til at beskrive, analysere og udvikle aktiviteter. Det er en god model at bruge til udarbejdelsen af egen undervisning.

Hvad er aktivitetshjulet?

Aktivitetshjulet er en model til at beskrive, analysere og udvikle aktiviteter. Aktivitetshjulet er et konkret værktøj, der både kan benyttes af dig selv som underviser og af deltagerne i din undervisning.

Aktivitetshjulet består af kategorierne: krop, tid, rum, relationer, rekvisitter og retningslinjer, som alle kan planlægges og justeres, så der opleves energi i øjeblikket (kategorien i midten).

Mads Hovgaard præsenterer selv den tidlige version af aktivitetshjulet i denne artikel om aktivitetshjulet - og han forklarer også modellen i denne video.

Mads Hovgaard argumenterer i følgende video for vigtigheden af aktivitetsudvikling gennem et praksiseksempel. Tilmed gennemgår Mads energivippen, der kan hjælpe med at få fokus på energistyring i en aktivitet.

Hvad er aktivitetshjulet i forhold til spilhjulet eller aktivitetscirklen?

Mange kender spilhjulet og aktivitetscirklen. “Aktivitetshjulet” er Mads Hovgaards model for, hvordan aktiviteter planlægges, udføres og ændres på baggrund af kategorierne: krop, tid, rum, relationer, rekvisitter og retningslinjer, som alle kan planlægges og justeres, så der opleves energi i øjeblikket (kategorien i midten).

Spilhjulet og aktivitetscirklen har ikke energi med som et grundlæggende parameter. Krop og relationer er heller ikke med i de mere oprindelige former for aktivitetsmodeller.

Hvem har lavet aktivitetshjulet?

Aktivitetshjulet er lavet af Mads Hovgaard for at kunne planlægge og tilpasse aktiviteter.

Siden videoen er modellen blevet ændret en lille smule, og Mads Hovgaard udfolder den i bogen Aktivitetsudvikling i Idrætten:

Aktivitetshjulet fra Aktivitetsudvikling

Hvad bruges aktivitetshjulet til?

Aktivitetshjulet benyttes til at lave forskellige former for tilpasninger – både i tilrettelæggelsen og under udførelsen af den konkrete aktivitet. Til det formål er Aktivitetshjulet et brugbart redskab.

aktivitetshjulet
Aktivitetshjulet og alle kategorierne

Konklusion

God fornøjelse med at prøve aktivitetshjulet i praksis.

Et par referencer om aktivitetshjulet

Download oversigt

Aktivitetsudvikling i Idræt - Innovation i praksis

Aktivitetsudvikling i Idræt - Innovation i praksis

Mads Hovgaards Aktivitetsudvikling i Idræt leverer en række innovative perspektiver på, hvordan fagpersoner kan bruge idrætten til helt nye formål, hvis de tænker ud af boksen.

Læs mere

Kommentarer