Jeg har lavet en liste med fodboldøvelser, som er særligt målrettet mod U12-spillere. Du kan bruge øvelserne til både U10, U11, U12, og mange af forslagene til øvelser kan også bruges til både de yngre spillere og ældre spillere med få tilrettelser.

Når du skal vælge fodboldøvelser til din fodboldtræning, så husk først og fremmest at tænke på, hvad formålet med øvelsen er. Vælg derefter en passende øvelse, hvor du træner det, du gerne vil træne.

Når du har valgt en øvelse, så kan det sagtens være, at du skal tilrette den lidt for at få den til at passe nøjagtigt til de børn, du skal træne.

Her kommer en lang liste med fodboldøvelser og til mange forskellige tekniske færdigheder inden for fodbold, som er målrettet mod de 10-12 årige spillere.

Du kan også finde fodboldøvelser for U8, U9 og U10 eller fodboldøvelser for U14, U15 og U16.

Øvelser til indersidespark

 1. Indersidespark til musik/rytme
  • Arbejde med enkeltelementerne i indersidesparkets momenter
  • Eks. benenes bevægelser/armenes stillinger/kroppens brug
  • Indersidesparket gennem kegler (parøvelse)
  • Indersidespark fra højre til venstre fod og omvendt (parøvelse)
  • Indersidesparket som 1. berøring både højre/venstre
  • Det gælder om at ramme de andres bolde med ens egen. Hvem rammer flest bolde på 1 minut?
 2. Præcisionsspark mellem kegler eller stænger: Bolden kan eventuelt spilles 1. gang (=bandespil). Kan også udføres som kaosøvelse med mange små keglemål. Boldholderen dribler hen imod et mål, makker løber på den anden side af målet og mod- tager en indersideaflevering. Nu dribler den nye boldholder mod et nyt mål, makkeren løber om på den anden side osv. Hvem når først 10/15 scoringer? Eller hvad er vigtigt for at øvelsen kan lykkes? (Få udsagn fra deltagerne).

 3. Spillerne placerer sig udenfor hjørnerne i en keglefirkant: Bolden spilles udenom om firkanten.
  • A Bolden afleveres på 2. berøring hver gang,
  • B Bolden spilles 1. gang (= bandespil).

Husk at spille bolden begge veje rundt om keglerne, og spark med nærmeste ben.

 1. 5 i keglefirkant
  • Aflevere – følge bolden.
  • Aflevere med 1. berøring.
   1. gangsaflevering.
  • Temposkift efter aflevering.
  • Bruge begge ben.
 2. 4:1. De 4 spillere med bolden står alle udenfor linjerne mellem keglerne Bolden skal spilles ind imellem keglerne til mak- keren. Spilleren i midten skal prøve at røre bolden og hun/han må ikke komme udenfor linjen mellem keglerne. Når bolden er rørt, bytter spillerne. Kan spilles med 1. gangsafleveringer med gode spillere.

 3. 7:7 eller lignende på begrænset område 4 små mål. Almindeligt spil med fokus på indersidespark, både som aflevering og skud.

 4. Prøv at lave spil nr. 6 og 7, hvor spillerne kun må sparke indersidespark med det ’dårlig’ ben.

Driblinger

Det skal pointeres, at driblinger og finter hænger sammen. Spillerne skal opfordres til at selvtræne med dribling/finter, også når de kommer hjem til klubben.

Sammenlign f.eks. en finte med en scoring i basket. Det kræver øvelse, øvelse, øvelse!

Udvælgelse af finte

Spørg spillerne, hvad de kan af finter, og lad dem vise dem. Ros, hvis der er én, der er god til at udføre en finte, og få eventuelt de andre spillere til at øve denne finte. I kan udvælge nogle finter, som i vil træne resten af ugen.

 1. Kaosdribling på begrænset område
  • Frit.
  • Med retningsændringer på signal.
  • Med boldbytte. Når der fløjtes, træder spilleren på bolden og løber hen og får en anden bold.
  • ’Drille hinanden’. Pas godt på ens egen bold, men prik de andres ud af området.
 2. Keglebane (kan bruges hele ugen)
  • Deltagerne dribler gennem keglebanen på tid.
  • Ved senere lejlighed forsøger hver enkel deltager at forbedre sin egen tid.
 3. 2:2 (eventuelt 3:3) Scoring ved at lægge bold død på baglinje.

Lege til at træne driblinger

 1. Fodboldrytmer
  • arbejde/observer spillernes behandling af bold/krop
  • koordination uden bold til musik/rytme
  • arbejd eks. med forskellige dribleøvelser eks. en fodsålsdribling til musik
  • arbejde med de øvrige instruktionsmomenter (lavt tyngdepunkt/temposkift) osv.
 2. Stjæle æg Reden er fyldt med bolde, og man stjæler bolde hos hinanden (én af gangen). Man har ’helle’ på egen banehalvdel. Hvis man bliver rørt (med eller uden bold) på modstanderens banehalvdel, går man tilbage og prøver igen. I starten bærer man bolden, senere dribler man. Prøv også med time out (taktik).

 3. Der dribles i et begrænset område 1-2 fangere uden bold, der forsøger at sparke driblernes bolde væk. Skift ofte fanger(e).

 4. Lokomotiv-dribling
  • Arbejde i par.
  • Første person er lokomotiv – personen uden bold, der bestemmer ruten og farten.
  • Skifte ved signal.
  • Begge har en bold og dribler efter samme princip.
 5. 5:5 eller lignende Bolden skal dribles fremad og spilles bagud. Scoring ved at drible over modstandernes baglinje. NB: Vær påpasselig som dommer.

 6. Spil 7:7 med målmænd Almindeligt spil. Vejled spillerne i forbindelse med STOP i spillet. Forklar, hvad du mener, eller spørg om spillernes mening.

Er vi ved at være perfekte til ’vores’ dribling/finte?

 1. Lav en ’handlebane’ med kegler (benyt keglebanen for illustrationen på side 33. Skift dribleben, inder-/ yderside, fodsål osv. Hvis du indfører tidtagning på den enkelte spiller, så lad hende/ham kæmpe mod egen bedste tid. Eller opdel eventuelt gruppen i 2 og lad hele holdet løbe igennem på tid og konkurrere mod den anden halvdel.

 2. Tagfat på begrænset område Fangeren uden bold – eventuelt flere fangere. Driblerne kan ikke tages (har ’helle’), når:

  • A De sidder på bolden.
  • B Har fod på bolden.

Kan gennemføres med fangere:

 • A Der fanges på tid.
 • B Der byttes med den, der fanger.
 1. 4:4 og 3:3 Scoring ved at drible over modstanderens baglinje. Spillerne er inddelt i små grupper for at fremprovokere driblinger. Driblinger og finter kan yderligere fremprovokeres ved at indføre regel om fast mandsopdækning.

 2. Almindeligt spil – 2 hold med 2 målmænd

Dribling – vending

De skarpe vendinger med STOP og RETNINGSÆNDRING kan være meget effektive i forsøg på at skabe sig plads eller komme af med en modstander. Derfor kan det være en god idé at tage vendingerne med ind i temaet med driblinger. Vendingerne kan være:

 • Inderside.
 • Yderside.
 • Stop.
 • Dreje.
 • Cruyff.
 • Fodsåls.
 • spring over.

Hovedstød

Hvis man sidder ned (med benene strakt foran sig), vil man helt naturligt trække med armene og kippe med kroppen, når man header. Forestil dig eventuelt dit hoved er en hammer.

 1. Lad spillerne selv være servere Eventuelt kan træneren gå ind og vejlede ved at serve. Kaste bolden op i luften og heade til sig selv. Kaste bolden op i luften og heade mod væg/brædt/ mål. Kaste bolden op i luften og heade flere gange.

 2. Parvise øvelser Der serves til hinanden, head præcist tilbage, eventuelt med afsæt. Serv eventuelt til siddende eller liggende spiller, der kan have lettere ved at lave armtræk og kip med kroppen. Bolden holdes i luften og der heades til makkeren. Der skal heades to gange inden bolden heades tilbage til makkeren.

 3. 4 & 4 De 3 med bold i en halvbue uden om den fjerde. Der serves skiftevis fra de 3 til headeren, der hele tiden skal have mulighed for at gøre det teknisk korrekt, gerne med afsæt. ’Kig i boldens retning og få kroppen med’.

 4. B kaster bolden til A, der forsøger at score i målet, hvor B nu er målmand. A og B løber derefter bag i modsatte række (bytter)

 5. Kaste-heade-gribe 5:5 eller 6:6 på forholdsvis kort bane. Der kan kun scores på hovedstød – enten i mål eller over baglinje, hvor medspiller griber bolden. Der skal skiftevis kastes, heades og gribes. Griberen skal så igen kaste. Hvis bolden rammer jorden, får det andet hold bolden. Bolderobring kan ske ved at vinde headning efter kast eller ved at gribe bolden efter headning.De to hold spiller altså i ’samme takt’. Kan spilles på en lettere måde som håndbold blot med krav om, at der kun kan scores på hovedstød.

 6. Spil 7:5
  • Med 2 målmænd på 1/2 bane eller mindre.
  • A og B er hele tiden med det hold, der angriber, og bevæger sig i ’grøfter’.
  • A og B må ikke angribes i deres område. A og B skal lave høje indlæg.
  • Scoring på hovedstød = 3 mål/points.
  • Scoring på andre måder = 1 mål/point.
  • Hvis forsvaret header bolden væk = 2 mål/points.
  • A og B udskiftes undervejs i øvelsen med nye spil- lere.
 7. Spil med 5:5
  • Med to målmænd på halv bane – eller mindre.
  • A og B er hele tiden med det hold, der angriber.
  • A og B må ikke angribes i deres områder.
  • A og B skal lave høje indlæg.
  • Scoring på hovedstød = tre mål/points.
  • Scoring på andre måder = ét mål/point.
  • Hvis forsvaret header bolden væk = to mål/points.
  • A og B udskiftes undervejs i øvelsen med nye spillere.

Førsteberøringer

Princip for 1. berøringer

At møde bolden og give efter med kropsdelen samtidig med, at bolden føres i ny retning (retningsbestemt), når det er påkrævet. Forestil dig, at bolden rammer en dyne.

Selvtræning

 • Holde bolden i hånden – lad bolden fald – retningsbestemt 1. berøring.
 • Tilføj temposkift efter 1. berøring.

Parvise øvelser med aflevering – 1. berøring – aflevering

 1. Det er vigtigt, at begge spillere arbejder med deres 1. berøring. Derfor må der byttes roller i nogle af øvelserne.
  • A 1. berøringer med indersiden.
  • B 1. berøringer med ydersiden.
  • C Valgfrit.
  • D Ved 1 .berøringen trækkes bolden over til det andet ben, hvorefter den sparkes tilbage. Husk, at spille bolden begge veje.
  • E Den ene spiller befinder sig i et keglefelt, den anden server. Efter retningsbestemt 1. berøring dribles omkring en valgfri kegle og afleveres tilbage til makkeren. Der byttes efter 10 afleveringer.
 2. Som ovenfor, men nu serves bolden i medløb mod målet.

Spil

 1. Spil i område med mange keglemål. Scoring ved at spille bolden igennem keglemålene, så medspiller kan tæmme den.

 2. Almindeligt spil f.eks. 5:5 med målmænd. Træneren vejleder i aktuelle situationer vedrørende 1. berøringer.

1. berøringer i luften (lår, bryst samt hoved) er også nødvendigt at træne. Eventuelt kan plasticbolde bruges til bryst- og hoved 1. berøringer.

Parvise øvelser

 1. Parvise øvelser. Bolden kastes, tæmmes og spilles tilbage. Efter 5 forsøg byttes. Underhåndskast er ofte at foretrække. a: Lår. b: Bryst. c: Hoved.

 2. 2 servere – 1 tæmmer. Må ikke forceres. Efter 8 forsøg byttes. Der tæmmes enten med bestemt kropsdel eller med den del, som bolden kommer til.

 3. A afleverer til siden, hvor B tæmmer den, spiller tilbage, hvor den igen tæmmes, dribles og sparkes mod mål. Byt B ud efter 6 1. berøringer.

Spil

 1. Spil på smal bane 3:3/4:4. Når bolden passerer side- og baglinjer, er der indkast. De skal kastes, så de kan tæmmes, mens bolden er i luften. Vejled undervejs.
  • A Den spiller, der tæmmer, må ikke presses!
  • B Frit spil.
 2. Almindeligt spil mod mål. Vejledning efter spillets udvikling.

Halvtliggende vristspark

Husk at træne med såvel højre som venstre ben.

 1. Bolden sparkes over 11 mands-mål. Del op i 2 hold. Det gælder om at ’rense’ området for bolde.

 2. 2 hold spiller på begrænset område. Der scores ved at sparke bolden op i målmandens hænder. Der kan være 1 målmand ialt eller 1 på hvert hold.

 3. Ram overliggeren fra forskellige afstande.
  • Forsøg fra ’død’ bold.
  • Forsøg efter dribling.
 4. Parvis sparke halvtliggende vristspark. Husk retningsbestemt 1. berøring, så det bliver spilrelevant.

 5. Spil 5:5.Midterzonen må ikke betrædes! Når bolden er ude, startes med indspark.

Lodret vristspark

 1. Spark ’højskud’, hvorefter man henter (tæmmer) sin egen bold. Individuel øvelse.

 2. Som 1, men parvis. Den ene sparker, den anden tæmmer.

 3. Bold i mål. Eventuelt ramme mur eller lignende. Bolden langs jorden – spark den ind i nettet. Spark behersket i begyndelsen.

 4. Parvis sparke til hinanden. Tæmme bolden hver gang. Kan eventuelt laves uden 1. berøring.

 5. Parvis sparkes til hinanden i 2 keglemål.
  • Efter 1. berøring.
  • 1. gangsafslutninger.
  • Konkurrence.
 6. Skud på mål efter dribling eller aflevering.
  • A Lige mod mål.
  • B Fra siden (skråt).
  • C Der skydes mod et bestemt sted i målet.
 7. Almindeligt spil 5:5 med målmænd på minibane.

Tackling og bolderobring

Der skal arbejdes med tackling som teknisk disciplin.

Tacklingerne skal indøves som leg, men jo ældre spillerne er, jo mere kamplignende situationer, skal der trænes. Tacklinger og bolderobring opstår lettest ved 1:1 situationer, men vær opmærksom på, at disse situationer er meget fysisk krævende. Det skal endvidere nævnes, at det også kan lade sig gøre at erobre bolden uden at tackle.

 1. På et begrænset område dribler alle mellem hinanden. Tilladt at sparke andres bolde ud af området.

 2. To spillere uden bold (fangere) skal prøve at få fat i en bold ved at erobre den. Den spiller, som bolden erobres fra, bliver ny fanger. Kan også være med til at skærpe opmærksomheden mod det, der sker, et andet sted på banen.

 3. Stående tackling vises og forklares kort. To spillere tackler samtidig på bolden. Efter nogle gange kan der tages kort tilløb – men der skal stadig tackles samtidig.

 4. A har bolden, B går/løber mod A og tackler.

 5. A dribler fremad, B tackler.

 6. A dribler og finter, B søger at tackle. Eventuelt tackling fra siden (glidende tackling).

 7. Der opstilles 3 sammenhængende områder, og der placeres en tackler i hvert område. De øvrige spillere skal på skift prøve at komme igennem de tre områder. Efter tur forsøger spillerne at drible igennem kegleområderne (samme forsvarere).

 8. Samme som øvelse 7, men hvis bolden erobres, bliver spilleren, der mistede bolden, ny forsvarer i området.

 9. Kan også laves med 3 felter, hvor midterfeltet er tackleområdet (heri befinder sig 3-4 tacklere), og de 2 yderfelter er friområder (man må være der ca. 30 sekunder). Man opnår points ved at drible igennem tackleområdet. Bliver man tacklet og mister bolden, bliver man tackler, og tackleren beholder bolden og bliver dribler.

 10. I et område opstilles der mange små keglemål. Der spilles 1:1 til alle keglemål. Der skal dog hele tiden scores i et nyt.

 11. 4 spillere sammen. De to danner hver et mål med deres ben. De to andre spiller mod hinanden og skal forsvare/score i hver sit mål. Skift for hvert minut.

 12. Der spilles 2:2 i et kegleområde. Der scores ved at drible over makkerens baglinje i fuld fart. Kan selvfølgelig spilles mod keglemål.

 13. 4:4 på begrænset område (gerne lang og smal for at fremprovokere tacklinger). Bolden skal dribles fremad og må kun afleveres bagud. Scoring ved at drible over baglinjen.

Til yderligere fordybelse kan man måske arbejde lidt med forsvarstaktik og komme ind på emner som opdækning, opbakning, boldpres og bolderobring. Bolden erobres enten ved tackling i nærkampe eller ved at boldbanen brydes.

 1. A er spilfordeler, relativ stationær, og må ikke score. B må score, og C skal forsvare. Der indsættes yderligere et spillerpar, så der spilles 3:2. Kan også spilles som 5:4.

Flugtninger

 1. Hold bolden i hænderne. Bøj dig lidt forover og spark den ind i mål. Kan eventuelt laves som mak- kerøvelse.

 2. Kast bolden op i luften, løb indover den og ram den med strakt vrist i luften (eventuelt spark mod mål).

 3. Makker kaster bolden (underhåndskast), og den flugtes tilbage.

 4. Makker, der er placeret bag et mål, server over over- liggeren. Bolden flugtes ind i nettet.

 5. 2 servere. Bolden returneres behersket med flugt- skud tilbage til kasteren. Ombytning.

 6. Almindeligt spil 5:5 med målmænd. Den spiller, der har bolden under kontrol, må gerne tage den op i hænderne og flugte den mod mål, men man må ikke løbe med bolden i hænderne. Der scores også på almindelig vis.

 7. Almindeligt spil, men med ’grøfter’ (frie områder) langs kanterne. Derved kan den frie spiller i områ- det lægge bolden godt indover, hvor flugtning og headning i mål tæller dobbelt.

Halvflugtninger

 1. Spil mod mur eller ind i nettet med halvflugtninger. Kan eventuelt øves ved at holde bolden i begge hænder foran foden, slippe bolden og ramme den samtidig med, at den rammer jorden.

 2. Fodrundbold. Bane på 20 x 20 meter. Indeholdet har hver en bold. Den halvflugtes i marken, hvor- efter der løbes. Hver omgang tæller 1 point. Ude- holdets spillere henter hver en bold så hurtigt som muligt, og dribler den ind på mållinjen. Derefter byttes roller.

 3. Der dribles i keglelandskab. I nærheden af kegler tages bolden op i hænderne, og den halvflugtes mod en kegle. De væltede kegler skal rejses.

 4. Parvis halvflugtes til hinanden.
  • A Spilleren server selv.
  • B Makkeren server – byt efter 10 spark.
 5. Skud mod mål. Bolden spilles til træneren, der kaster den til halvflugtning mod mål.

 6. Bolden sparkes/kastes bagover hovedet. Spilleren vender sig hurtigt og halvflugter mod mål.

 7. Spil til 2 mål med målmænd. Bolden kan tages op i hænderne og halvflugtes mod mål. Der må ikke løbes med bolden i hænderne. Der kan scores på almindelig vis.

Afslutninger mod mål

 1. Almindelig skudtræning, hvor man hele tiden skifter mellem at være server og afslutter – og også skifter fra side til side.
afslutningstræningtræning fodbold
Forslag til afslutningstræning i fodbold.
 1. Med modstand. Spilleren (A) dribler mod mål, af- dribler modstander (B eller C) og afslutter. Får fat i egen bold og stiller sig bag i rækken. Modstander B løber efter at have forsvaret bag i modsatte række (C). På et tidspunkt deler A-rækken sig og bytter med B- og C-rækken.
afslutningstræningtræning fodbold
Forslag til afslutningstræning i fodbold.
 1. 2:2 med træneren som server. To minutters arbejde. Træneren server, og der spilles 2:2 med afslutning. Ved afslutning: ny bold til samme hold ved scoring, til modsatte hold ved brændt chance eller bold ude. Efter to minutter spilles med nye hold, og helst også ny målmand.

 2. Almindelig fodbold 6:6 med to målmænd, mange afslutninger!

Konklusion på fodboldøvelser til U10, U11 og U12

Når du skal vælge fodboldøvelser til denne aldersgruppe, så husk at kigge på, hvad formålet med øvelsen er som det allerførste.

Du kan også finde fodboldøvelser for U8, U9 og U10 eller fodboldøvelser for U14, U15 og U16.

Du kan også tjekke alle vores fodboldøvelser.

Kommentarer