Jeg har lavet en liste med fodboldøvelser, som er særligt målrettet mod U10-spillere. Du kan bruge øvelserne til både U5, U6, U7, U8, U9 og U10, og mange af forslagene kan også bruges til ældre spillere med få tilrettelser.

Når du skal vælge fodboldøvelser til din fodboldtræning, så husk først og fremmest at tænke på, hvad formålet med øvelsen er. Vælg derefter en passende øvelse, hvor du træner det, du gerne vil træne.

Når du har valgt en øvelse, så kan det sagtens være, at du skal tilrette den lidt for at få den til at passe nøjagtigt til de børn, du skal træne.

Her kommer en langliste med fodboldøvelser og til mange forskellige tekniske færdigheder inden for fodbold.

Hvis du er på udkig efter øvelser til lidt ældre spillere, så har jeg også skrevet følgende indlæg. Find fodboldøvelser for U11, U12 og U13 og fodboldøvelser for U14, U15 og U16.

Øvelser til indersidespark

Enkeltvis/parvise øvelser

 1. Parvis om en bold – Sparke til hinanden
  • A Stående.
  • B Bevæge sig meget – men stadig over for hinanden.
  • C Under bevægelse i et afgrænset område – f.eks. straffesparksfeltet.
 2. Sparke til hinanden
  • Præcisionsspark mellem kegler eller stænger.
  • A Bolden tæmmes hver gang.
  • B Bolden sparkes – om muligt – første gang (bandespil).
 3. Ramme eller vælte hinandens kegler
  • Kort afstand. Spillerne står ved siden af keglen.
  • A Hvor mange kan du ramme/vælte på x minutter.
  • B Hvor mange kan du ramme/vælte på x minutter med dit ’dårlige’ ben.
 4. Vælte kegler Spillerne bevæger sig i et begrænset område. I om- rådet er der opstillet mange kegler. Hver spiller har en bold. Spillerne dribler rundt – en 3-5 meter fra keglen forsøger de med et indersidespark at vælte keglen. Hvis du vælter keglen – husk at rejse den op. Kan alternativt spilles med to hold, hvor det ene hold vælter keglerne og det andet hold rejser dem.

 5. Afslutte med indersidespark Spillerne står ved ’halvcirklen’ – løber frem til en flad aflevering fra træneren som står ved baglinjen og triller bolden til spilleren – afslutter i målet med hårdt indersidespark. Øvelsen kan laves fra begge sider og med forhindringer (blandt andet liggende spyd, som skal forceres inden afslutning). Hvis spillerne klarer opgaven fornuftigt kan træneren eventuelt inddrage begreber som antrit, timing og præcise afleveringer.

Spil med fokus på indersidespark

 1. 2:2 – 3:3 Spil på keglemål. Mål scoret med indersidespark tæller dobbelt.

 2. 7:7 på begrænset område Adskillige kegler. Holdet scorer ved at vælte en kegle med et indersidespark. Modstanderen skal rejse keglen op.

 3. 7:7 på begrænset område 4 små mål. Holdet skal forsvare 2 mål og kan score i 2. Almindeligt spil med fokus på indersidespark, både som aflevering og skud.

 4. Spil på halv bane (Individuel øvelse) Keglemål placeres på halv bane.Èn målmand pla- ceres i hvert mål. De andre dribler fra mål til mål og forsøger scoring med et indersidespark. Alle mål besøges. Spillerne tæller scorede mål. Der byttes hold, og der spilles eventuelt på tid.

 5. Pasningsspil Der spilles på begrænset område.Der scores ved korrekt udført indersideaflevering til medspiller. Der spilles til det første hold når 25 scoringer. Der kan spilles med forskellige holdstørrelser.

Lege til at træne indersidespark

 1. Parvis – hver sin bold Spille ’klink’ – et point hver gang du rammer makkerens bold.

 2. Ramme bold Drible i begrænset område. Det gælder om at ramme de andres bolde med ens egen. Hvem ram- mer flest på 1 minut?

Fodboldgolf

Placer kegler rundt om på fodboldbanen. Spillerne sammen 2 og 2 med en bold. Spillerne sparker på skift til næste kegle. Hvor mange spark bruger I til at ramme alle kegler? Spillerne starter ved hver sin kegle eller sendes af sted på skift. Ved gode spillere kan keglerne placeres på en måde, så de er lidt sværere at ramme.

Hvis du gerne vil spille rigtig fodboldgolf, så tjek nogle af de mange fodboldgolfbaner i Danmark.

Øvelser til lodret vristspark

Parvise øvelser til lodret vristspark

 1. Parvis Sparke vristspark til hinanden. Pæn afstand mellem spillerne. Husk bevægelse – frem/tilbage.

 2. Spark ’højskud’ Spark bolden højt op i luften. Tæmme bolden.
  • A enkeltvis.
  • B parvis.
 3. ’Bowling’ Opstil 4-6 kegler i bowling-formation. 2 spillere bowler mod hinanden.1.spiller får 5 forsøg,mens makkeren tæller væltede kegler og samtidig er keglerejser. Der byttes og resultatet gøres op. Der kan eventuelt laves en lille bowlingturnering.

Skud på mål med lodret vristspark

 1. Skud på keglemål 2 spillere i hvert sit keglemål. 10 meters afstand mellem målene. Forsøge at score ved hinanden. Sæt eventuelt tid på.
  • A Kun mål under hoftehøjde tæller.
  • B Målmanden må ikke bruge hænderne.
  • C Afstanden varieres.
 2. Bold i mål Skud på et tomt mål. Spark behersket i starten. Bolden langs jorden. Skud på mål efter dribling eller aflevering(indersidespark).
  • A Lige på mål.
  • B Fra siden(skråt).
 3. Skud på mål A afleverer til B med indersidespark. B tæmmer bolden. A løber frem og skyder mod mål. C, D, E osv. gør som A. Husk at skifte B ud.

 4. Skud på målmand Der rammes efter et bestemt sted i målet. Træneren står bag målet viser ’stedet’. ’Skyd så hårdt du kan’. Alle skal på skift være målmand.

 5. Spilleren står med ryggen til målet. Spilleren modtager en flad bold på sin højre side og vender så hurtig som muligt og afslutter. Spilleren henter selv sin bold og går tilbage i rækken. Øvelsen bør også ’vendes’ til venstre side. Træneren kan even- tuelt observere og kommentere spillerens balance, koordination og reaktion i udførelsen af øvelsen. 6 Spillerne løber slalom mellem max. 4 kegler og modtager en flad bold og afslutter med spark i målet. Øvelsen udføres fra både højre og venstre side af feltet. Træneren kan eventuelt observere og kommentere rytme, balance og bevægelighed i udførelsen af øvelsen.

 6. 8 spillere jonglerer med let bold i en afmærket firkant. Alle har fået et nummer. Ved ’opkald’ løber spilleren frem til en flad bold fra træneren, og afslutter på mål. Efter sparket henter spilleren bolden, og går tilbage til firkanten, hvor der fort- sættes med jonglering. Kan eventuelt anvendes før afslutning. Træneren kan eventuelt observere og kommentere teknik, reaktion og hurtighed i udførelsen af øvelsen. Alternativt kan spillerne drible rundt i området.

Spil

 1. 2:2 – 3:3 Spil mod kegler. Du scorer ved at ramme de kegler, som modstanderen forsvarer. Scoring med vrist- spark tæller dobbelt.

 2. 7:7 Spil mod 7-mandsmål. Når spilleren er inden for et nærmere afgrænset område, skal der afsluttes med skud på mål med vristspark.

 3. 7:7 Frit spil mod minimål. Scoring med vristspark tæller dobbelt.

Lege

 1. Hente bolde Fire spillere i et kvadrat sparker/kaster/slår bolde så langt væk fra kvadratet som muligt (kræver mange bolde i kvadratet). Spillerne uden for kvadratet skal så hurtigt som muligt få fat i boldene og spille dem ind i kvadratet. Disse spillere må kun spille med fødderne. Der spilles på tid. Det hold, der har fået flest bolde placeret i kvadratet har vundet. Markspillerne må ikke opholde sig i kvadratet. Spillerne i kvadratet må ikke standse bolde, som er på vej mod kvadratet.

 2. Ekspresbold Banestørrelse: 20 x 40 meter. To hold stiller op på hver sin linje. Hver spiller har en bold. Legen går ud på at sparke så mange bolde som muligt fra egen baglinje over på modstandernes område. Hvilket hold har færrest bolde på sin banehalvdel, når træ- neren giver signal? Der må kun sparkes fra egen li- nie. Bolde, der ender på eget område, må hentes og sparkes fra linjen. Disse bolde skal hentes af dem, der har sparket dem ud. Spillet kan bl.a. ændres på flg. måder: Området kan gøres bredere/smallere, længere/kortere forskellige boldtyper, bruge højre eller venstre fod. Der kan vælges én eller to spillere i eget område. De må sparke bolde tilbage til eget hold.

 3. Rundbold Der spilles almindelig rundbold. I stedet for at slå bolden ud sparkes bolden ud med et vristspark. Bolden sparkes ind til opgiveren med indersidespark/vristspark.

Øvelser til flugtninger

 1. Hver spiller står med bolden i hånden eller eventuelt begge hænder. Lad bolden falde mod jorden og ram så bolden i luften, før den når jorden. Udfør eventuelt øvelsen mod et mål eller lignende, så boldene ikke ryger for langt væk. Det kan i nogle tilfælde være lettere for børnene, at lade bolden ramme jorden før der sparkes.

 2. Parvis sammen. Makkeren har bolden, der kastes til flugtning.
  • 5 forsøg før der byttes.
  • Boldene kastes lige på.
  • Øv med begge ben. Kan eventuelt udføres som skud mod mål, hvor kaste- ren agerer målmand.
 3. Som øvelsen ovenfor, men nu kastes bolden skråt fra siden – både højre og venstre side.

 4. Makkeren, der bevæger sig baglæns med bolden, kaster en bold, der skal flugtes tilbage (behersket) til gribning. Vær opmærksom på, at boldene ikke kommer for højt op i luften ved flugtningen. Så er kropshældningen i hvert tilfælde forkert! Byt efter f.eks. 10 flugtninger.

 5. Flugtning fra kegle enkeltvis 8 spillere står 3-4 meter fra kegle – øvrige 8 spillere er ’boldhentere’. På tur går spilleren frem til keglen og flugter til bolden. Efter passende antal forsøg skifter de 2 grupper. Træneren kan i denne øvelse være mere opmærksom på selve udførelsen af sparket.

Udvikling i øvelsen

 • A Træneren står bag målet og kaster bolden over må- let og spilleren forsøger at flugte bolden i mål.

 • B Spillerne løber rundt ’ i kaos’ udenfor 16 meter linjen, og på trænerens meldning løber spilleren frem til den hoppende bold og forsøger flugtning mod mål.

Øvelser til driblinger og vendinger

Da dribling og finter hører meget sammen, er neden- stående øvelser tænkt anvendt til træning af begge

dele. Med hensyn til finter vil vi anbefale, at du i ugens løb prøver at lære dine spillere én til to finter.

Husk at forevise hvordan en dribling eller finte ser ud – vis det med jævne mellemrum! Se også fra side 118 – ’Forudsætninger for Teknik’. Når spillerne skal løbe eller drible i slalombevægelser, kan det være en fordel at have høje kegler eller even- tuelt stænger, fordi spillerne så bliver tvunget til at ’få kroppen med’ i bevægelsen. De laver kegler løber de ofte hen over.

Dribleøvelser

 1. Hver spiller sin bold Der dribles f.eks. frem og tilbage i et område med.
  • Indersiden (højre/venstre).
  • Ydersiden (højre/venstre).
  • Fodsålen (højre/venstre).
 2. Kaosdribling på begrænset område
  • Frit.
  • Med retningsændringer på signal.
  • Med boldbytte. Når der fløjtes, træder spilleren på bolden og løber hen og får en anden bold.
  • ’Kongens efterfølger’. Parvis sammen. Den forreste har en bold, den bagerste løber efter, eller omvendt.
  • kan gennemføres med musik f.eks. således: Med boldbytte. Hver gang musikken stopper, byttes bold.
 3. Dribling i kegleområde Mange kegler stillet op i spredt orden. Hver gang en kegle passeres.
  • Dribles der rundt om keglen (1 gang).
  • Skiftes der dribleben (fra højre til venstre).
  • Skiftes der foddel (fra inderside til yderside).
 4. Hver spiller har sin bold Der er lavet 4 firkanter, der alle får et nummer. Spillerne dribler rundt i en firkant. Træneren råber et nummer. Alle spillerne dribler hurtigt over i den nye firkant.

 5. Penduldribling Spillerne står i rækker på 3-4 overfor hinanden. Drible over til spilleren i modsatte række og aflevere bolden.
  • Øvelsen kan laves som stafet
  • Øvelsen kan udføres, så driblerne skal gennem 3-4 kegler midtvejs.
 6. 8-tals dribling To spillere placeres ved hver sin kegle, der ikke står alt for langt fra hinanden. Spillerne skal nu drible efter hinanden i 8-tal omkring de to kegler. Husk at få øvet begge veje rundt i 8-tallet.

Variation

 • Konkurrence: Kan du indhente den anden spiller?
 • Dribling imod hinanden med det formål at se op, før de mødes, så der dribles udenom.
 1. ’Driblebane’
  • Drible med højre fod.
  • Drible med venstre.
  • Drible med skiftevis h/v inderside.
  • Drible skiftevis med h/v yderside.
  • Drible med temposkift.
  • Drible med kropsfinter.
  • Kan udmærket gennemføres med rytmer, så bolden berøres med musikkens taktslag.

Skud på mål

 1. Drible og skyde
  • Spillerne dribler ind mod mål og afslutter.
  • 3-4 kegler (max.) passeres inden skud.
  • Træneren er forsvarer, og ’går på’ spillernes finte.
  • Spille bolden uden om en kegle og løbe den anden vej.
  • Find selv på andre sjove detaljer.
 2. 3 spillere sammen.
  • To er målmænd i hvert sit keglemål, og én dribler/skyder.
  • A dribler og skyder mod B.
  • A henter sin bold.
  • B tager sin bold og dribler/skyder mod C, osv.

Spil

 1. 1:1
  • Hver spiller forsvarer en kegle og kan score på en kegle. Øvelsen er hård, så husk pauser.
  • Der laves mange keglemål. Man scorer ved at drible gennem et keglemål. Husk pauser.
 2. 2:2 eller 3:3 Der opstilles små baner. Almindeligt spil. Scoring ved at drible over baglinjen.

 3. 6:6 eller 7:7 Uden mål. Der scores ved at drible bolden over modstanderens baglinje.

 4. 7:7 Almindeligt spil med 2 målmænd. Husk også at vejlede spillerne i dribling/finter/vendinger under spillet. De skal opmuntres til at drible forbi en modstander/sætte en modstander af.

Driblelege

 1. Kaosdribling Afgrænset område – eventuelt midtercirkelen. Spillerne inddeles i par (par nr. 1, par nr. 2, …). Alle har en bold. I en passende afstand (ikke for lang) fra om- rådet placeres 4-5 mærker (kegler, veste). Træneren råber f.eks. rød 2, hvorefter par nr. 2 hurtigst muligt skal drible ud til det røde mærke. Hvem kommer først?

 2. Tagfat på begrænset område Fangeren uden bold (eventuelt flere fangere). Driblerne kan ikke fanges – har ’helle’, når: de sidder på bolden eller når de har fod på bolden. Ændring: Hvor mange kan du/I fange på ét minut? Der byttes hele tiden mellem fanger og dem, der fanges.

 3. Stjæle hinandens bolde I et område dribler alle spillere. En fanger – uden bold – får lov til at løbe rundt og sparke de andres bold væk. Spillerne forsøger at dække deres egen bold. Hvis bolden sparkes væk, henter spilleren sin egen bold og går med i legen igen.

 4. Stjæle hinandens bolde II To hold. Mindst en bold pr. spiller. Boldene ligger på hver sin baglinje. Det gælder om at få fat i så mange af det andet holds bolde som muligt ved at drible dem tilbage. Driblere kan tages af det andet holds spillere blot ved berøring, og de skal så afle- vere bolden tilbage igen. Der er ’frit løb’ på udturen.

 5. Ståtrold Alle spillerne har en bold. En fanger – uden bold – fanger de øvrige. Den fangne stiller sig med spredte ben. Han er med i legen igen, når der er spillet en bold imellem hans ben. Den fangne er med igen, når en spiller har driblet rundt om ham.

I moderne fodbold er det uhyre nødvendigt, at spil- lerne er i stand til at stoppe og ændre retning for at skaffe sig tid og plads. Derfor er det nødvendigt at træne driblinger efterfulgt af forskellige måder at vende på. Mange øvelser under temaet Dribling kan ved en ganske lille ændring bruges til også at træne vendinger.

Af vendinger kan nævnes

 • Fodsålsvending.
 • Indersidevending.
 • Ydersidevending.
 • Cruyffvending.
 • Med flere.

Øvelser til at træne driblinger

 1. Dribling mellem to kegler. Vend lige foran hver kegle.
  • Ikke for høj fart til at begynde med.
  • Husk at prøve med begge fødder.
 2. To spillere overfor hinanden. Dribling mod hinanden. Lige før de mødes, vendes med bolden og der dribles tilbage igen.

 3. Driblestafet. Lav en bane med 3-4 kegler samt én, der står lidt længere ude. Lav et passende antal hold og gennemfør så konkurrencen om hvem der er bedst til at vende med bolden.

Øvelser til 1. berøringer

Førsteberøringer kan for denne årgang være en svær teknisk detalje, da nogle i din gruppe stadigvæk har svært ved at bedømme boldens hastighed. I dette modul vil vi derfor nøjes med at lave 1. berøringer af bolde, der kommer tæt på jorden.

Forevis 1. berøring af bold langs jorden. Spilleren, der modtager, skal også foretage en aflevering straks efter 1. berøringen for at den indgår som en naturlig del af øvelsen. Bolden må ikke ligge stille ved 1. berøringen, men retningsbestemmes.

Enkeltvis/parvis

Èn spiller – èn bold. Stå med bolden – kast bolden fra brysthøjde – prøv at ’tæmme’ bolden med retnings- bestemt 1. berøring. Opmuntre hele tiden børnene til at øve sig. Gå rundt på området og lave samme øvelse. ’Øvelse gør mester’.

 1. Parvis En spiller sparker/kaster bolden over til sin makker.
  • A 1. berøring med indersiden (begge ben).
  • B Ydersiden(begge ben).
  • C Valgfrit.

Som ovenstående, men nu er spillerne under bevæ- gelse rundt på banen. Hvis spillerne løber forlæns – baglæns, så er det spilleren, der løber firlæns, der skal få bolden under kontrol.

 1. Skud på mål Bolden spilles frem mod mål, hvor en spiller benytter retningsbestemt 1. berøring og dribler mod mål og skyder. Afleverer til siden, hvor B efter en retningsbestemt 1. berøring, spiller tilbage, hvor den igen benyttes retningsbestemt 1. berøring, dribles og sparkes mod mål.

Spil

 1. 3:3 eller 4:4 Når bolden passerer sidelinjen/baglinjen, er der indkast. Dette tages som indspark.
  • A Den, der modtager bolden, skal benytte ret- ningsbestemt 1. berøring, og han må ikke pres- ses.
  • B Frit spil – men husk! der skal være mange gode 1. berøringer. Spil i område med mange keglemål. Scoring ved at spille bolden gennem keglemålene, og en medspiller skal modtage bolden med retningsbestemt 1. berø- ring for at scoringen tæller.
 2. 7:7 Spil til to mål – træneren vejleder i 1. berøringer. Spil på begrænset område. Der scores ved en nogenlunde korrekt udført lav 1. berøring. Der spilles til det ene hold har ’scoret’ 25 lave 1. berøringer. Der kan spilles med forskellige holdstørrelser.

Konklusion på fodboldøvelser til U6, U7, U8, U9, U10

Når du skal vælge fodboldøvelser til denne aldersgruppe, så husk at kigge på, hvad formålet med øvelsen er som det allerførste.

Hvis du er på udkig efter øvelser til lidt ældre spillere, så har jeg også skrevet følgende indlæg. Find fodboldøvelser for U11, U12 og U13 og fodboldøvelser for U14, U15 og U16.

Du kan også tjekke alle vores fodboldøvelser.

Kommentarer