Man kan altid bruge en opvarmningsleg til fodbold, når man træner de yngste. Her har jeg samlet en lang række rigtig gode lege, som du kan bruge i opvarmningen, når du skal træne de mindste.

’VM-salat’

Der laves en stor rundkreds med kegler (én pr. spiller), og afstanden mellem keglerne er cirka 1 1/2-2 meter.

Alle spillerne stiller sig ved en kegle, og træneren står inde i midten af rundkredsen. Spillerne får på skift at vide, om de er Danmark, Grækenland, Ukraine eller Albanien. Brug kun fire lande i starten, og husk atgive dig selv et landenavn. Personen i midten styrer hele tiden, hvilket landenavn, der skal råbes op. Hvis der råbes ’Grækenland’, skal alle grækerne skifte plads, medens de andre bliver stående ved deres kegle. Personen, der står i midten, løber selvfølgelig selv ud til en kegle. Den spiller, der ikke får en kegle, skal ind i midten, og bestemmer derefter, hvilket landenavn, der skal råbes op. Hvis der råbes ’VM-salat’, skal ALLE skifte plads.

Udviklingsmuligheder

I første omgang har spillerne ikke en bold. Man kan indføre begrebet ’kort’ til de spillere, der kommer i midten. Hver gang man kommer i midten får man et kort. Den første, der får tre ’kort’, skal f.eks. tage kegler med ind, samle bolde osv. Træneren bestem- mer selv opgavetype, og hvor mange spillere, der skal have en opgave. Start med tre prøveomgange, inden det tæller. Lad spillerne bestemme, hvilket land, de vil være. Find eventuelt på andre navne.

Banke bøf med bold

Spillerne står i en rundkreds med bolden ved fød- derne. En spiller dribler udenom og prikker de andre på ryggen, mens hun/han siger: Banke…banke… banke. Når der siges ’Bøf’, dribles der hurtigt af sted og nu gælder det om at komme ind i kredsen på den ledige plads, før den spiller, der blev prikket tager pladsen.

’Fodbold-rundbold’

Der spilles på en bane, der max. er 20x20 meter. Gruppen deles i to hold – et udehold og et indehold. Indeholdet giver bolden op, dvs. at en spiller sparker bolden ud. Derefter løber spilleren rundt om banen og for hver kegle der passeres, gives 1 point – max. 4 pr. omgang. Løbes mere end én omgang tælles videre. Udeboldet skal have fat i bolden og hver af spillerne skal have en berøring, dvs. at spillerne skal afleveres til hinanden og dens sidste sparker bolden ind til opgiveren, og pointstællingen stopper. Byt f.eks. når alle på indeholdet har sparket – eller lad det foregå på tid. Der er ingen, der ’dør’.

Udviklingsmuligheder af fodboldrundbold

Udvikling kan foregå ved at alle på indeholdet har en bold, der sparkes ud samtidig, hvorefter der løbes points hjem. Hver spiller på udeholdet skal nu have en bold hver og drible den hen til opgiverlinjen. Så har de to hold byttet plads, og spillet kan fortsætte med nyt inde- og udehold.

Væddeløbsbold

6-8 spillere danner en kreds. Én har en bold, som af- leveres til sidemanden. Derefter løber spilleren rundt om kredsen. De resterende spillere triller bolden vi- dere rundt kredsen. Hvem kommer først: Bolden eller spilleren? Juster kredsen, så den passer til spillerne – det er ikke marathontræning! Kan også udføres ved at kaste, eventuelt heade-gribe osv.

’Stikbold med opgaver’

Der leges traditionel stikbold. Når spilleren rammes (og dør), skal han, for at være med igen, løse forskel- lige opgaver på en nærliggende ’Befrielsesbane’:

 1. Spilleren skal drible rundt om en keglebane.
 2. Spilleren skal drible hen til træneren, kravle mellem benene (husk bolden) og drible tilbage igen.
 3. Drible fremad og stoppe bolden hver gang han kommer til en kegle.
 4. Find selv på nye udfordringer til spillerne.

’Ræven uden hule’

 1. Børnene arbejder sammen i par med hinanden i hånden.
 2. ’Ræven’ = 1 par er uden hule.
 3. ’Ræven’ skal nu forsøge at skaffe sig en hule. Hulen skaffes ved at alle øvrige par indbyrdes skifter hule. Under dette skifte forsøger ’Ræven’ at skaffe sig en hule.
 4. Hulen er en kegle eller en hulahopring.

Udviklingsmuligheder

 • Aftalerne ved skifte sker verbalt/nonverbalt.
 • Der kan medtages bolde i legen, hvilket gør legen til en individuel øvelse.

’Cowboys og indianere’

Børnene deles op i to nogenlunde lige store hold, hvoraf nogle er cowboys og andre indianere (de be- stemmer selv, hvad de vil være).

De to holds spillere placeres liggende på maven og lige overfor hinanden (så de ser på hinanden) ved midterlinjen med en afstand af ca. 3 meter.

Spillernes bold er placeret ca. 2 meter fra dem i løbe- retningen (i starten kan bolden udelades).

Træneren bestemmer, hvornår cowboys må forsøge at fange indianerne. På et signal (råb, klap, bold der slippes osv.) rejser cowboys sig op, får fat i bolden og løber mod indianerne. Indianerne skal hurtigt vende rundt og løbe ned bag deres egen baglinje med bol- den for at få ’helle’.

De indianere, der blev fanget, bliver nu gjort til cowboys, der skal hjælpe med at fange de resterende indianere, hvorefter legen er slut.

Udviklingsmuligheder

 • Udgangsstillingen kan være liggende på ryggen/ maven, hoppende, knælende, med lukkede øjne (skal reagere på en lyd) osv.
 • Startafstanden kan gøres større/mindre.
 • Træneren kan bestemme, hvem der skal løbe efter hvem. Råber han indianer, er det indianerne, der skal forsøge at fange cowboys og omvendt.

’Ram halen’

Spillerne står bag hinanden med fatning om hof- terne. Den forreste har en bold i hænderne. Han/hun skal nu prøve at ramme/røre den bagerste med bol- den. Resten af slangen skal hjælpe halen, så den ikke bliver rørt/ramt. Når halen rammes, bliver hovedet ny hale. Går der for lang tid, kan der sættes tidskrav på legen.

21 andre opvarmningslege til fodbold

1. Snuppe haler

En bold og en vest pr. spiller. Vesten sættes fast i buksekanten. Afhængig af spillerantallet vælges x antal fangere, der ikke har nogle veste. Alle dribler rundt i et afgrænset område, og på et givet signal må fangerne begynde at jage. Fanger og ’jaget’ skifter rolle, når en hale er snuppet. Variation: Hver spiller har en bold og en hale. Alle kæmper mod alle, og man skal samle så mange haler som muligt.

2. Ståtrold

En eller flere fangere forsøger at fange de øvrige. Når man fanges, stiller man sig med spredte ben – og kan befries, hvis en af de andre deltagere kravler imellem de spredte ben. Der skiftes fangere efter f.eks. 1 minut. Variation: Alle dribler, og befrielsen sker ved, at en af de andre deltagere skyder sin bold mellem benene på en af de fangede.

3. Stjæl en bold

To hold på hver sin baglinje. I et område midt imellem de to hold ligger samtlige bolde. Ved signal forsøger hver spiller at få fat i en bold og drible den tilbage til sin baglinje og sætte sig med bolden. Holdet, der sidder først, har vundet. Variation: Færre antal bolde end spillere. Fire hold på hver sin side i et kvadrat.

4. Keglespil

To, tre eller fire kegler stilles op i et aftalt mønster. To spillere placeres i ens afstand fra keglerne. Hvor mange kegler kan du eller din partner vælte med ét skud?

5. Dribletagfat

En bold pr. fanger. Fangerne skal, mens de dribler, forsøge at røre en af de andre spillere. Bolden skal i fangeøjeblikket være under kontrol. Når en spiller er fanget, afleverer fangeren bolden til vedkommende, der nu bliver fanger. Under legen kan området gradvist gøres mindre.

6. Hospitalstagfat

En eller flere fangere forsøger at fange de andre. Hvis man fanges, sætter man sig ned på jorden. Fire, som endnu ikke er fanget, skynder sig hen til en af de siddende og tager fat i dennes arme og ben. Den fangne bæres herefter udenfor områdets afgrænsning og kan deltage i legen igen. De fire ’transportører’ kan ikke tages til fange, før transporten er afsluttet. Husk af skifte fangere.

7. Sultne fugle

Fuglene er fordelt i reder i det afgrænsede områdes fire hjørner. I midten ligger føden (en bold til hver). På signal flyver fuglene ud og henter deres bold, som skal dribles, bæres, holdes mellem fødderne eller andet, hjem til reden. Hvilket hold kommer først hjem?

8. Ekspresbold

To hold stiller sig op på hver side af midterlinjen med en bold pr. spiller. Spillerne skal sparke så mange bolde som muligt over på modstanderens banehalvdel. Hvem har færrest bolde, når fløjten lyder?

9. Hvem får ingen kegle?

Afgrænset område med vilkårlig kegleopstilling. Antal kegler: een mindre end antal spillere. Alle dribler rundt mellem keglerne. På et signal skal hver spiller drible hen til en kegle. Træneren fjerner en kegle, så der er to kegler færre end antallet af spillere. Alle spillere er fortsat med.

10. Fang nr. 3

En fanger i et område. Spillere, der står skulder mod skulder, kan ikke tages, men der kan komme èn og stille sig op ved den ene side. Nu skal nr. 3 (den yderste) løbe. Er god til lidt ældre spillere.

11. Krydstagfat

Der vælges en fanger. Fangeren skal løbe efter en spiller. Hvis én krydser imellem de to, skal fangeren løbe efter den spiller, der krydsede. Det er altså spillerne, der bestemmer, hvem fangeren skal løbe efter.

12. Kineser tagfat

Der udpeges en fanger, som fra start skal holde sig på hovedet med den ene hånd. Når den næste fanges, skal hun/han holde sig på det sted, hvor berøringen er. Der skiftes hele tiden fanger på denne måde.

13. Pindsvinestafet

Spillerne opdeles i et passende antal hold, der stiller op bag en kegle. Ved den anden ende placeres også en kegle, hvor der ligger et antal tøjklemmer. En af deltagerne skal være pindsvin, og han/ hun skal ligge påalle fire. Deltagerne skal efter tur løbe ud efter én klemme, som sættes i trøjen (på ryggen).

14. Rundkredsstafet

Deltagerne stiller op i en rundkreds med front mod midten bortset fra én, der er ’udfordrer’. Når ’udfordreren’ prikker én på ryggen, løber de to hver sin vej rundt om kredsen, og den, der kommer først tilbage får den ledige plads. Pas på, at det ikke bliver den samme hele tiden!

15. Parvis stafet med benene bundet sammen

Spillerne løber parvis omkring en kegle eller lignende med to af benene bundet sammen. De skal holde om hinanden med armene. Kan laves med flere spillere end to ad gangen.

16. Tre mand høj

Deltagerne stiller sig parvis i en rundkreds med front mod midten. To skal være henholdsvis fanger og bytte. Der må løbes rundt imellem parrene. Byttet kan stille sig foran et par. Den, der nu står bagest, bliver så bytte og skal løbe, så fangeren ikke kan tage hende/ham. Der skal byttes fanger f.eks. på tid.

17. Boldstafet

Laves som parvis stafet, hvor et par ad gangen skal bevæge sig med en bold imellem sig (mave-ryg). Hænderne holdes på hovedet eller foldede over brystet. Alle skal prøve at være både foran og bagved. Tabes bolden, begynder man forfra. Alternativ: Der laves en lang slange af hele holdet med bold imellem alle (svær – men sjov leg).

18. Katten efter musen

Deltagerne står med hinanden i hånden i en stor kreds. Én skal være kat (fanger) og en anden mus. Mellemrummene mellem deltagerne er musehuller, hvor musen nemt kan flygte igennem, mens katten forhindres i at passere. Når musen er fanget, skiftes både kat og mus. Ellers skiftes f.eks. hvert minut.

19. Ståtrold med/uden bold

En eller flere fangere. De fangne befries ved, at:

 • En ikke fangen kravler mellem benene på den fangne.
 • En ikke fangen spiller sin bold mellem benene på den fangne.
 • Den fangne hopper med samlede ben omkring en bestemt kegle.

20. Troldebo med/uden bold

I et område afgrænses fire mindre baner. I hvert baneområde er der en trold, som skal fange spillerne. Men der kan løbes fra bane til bane, så spillerne kan undgå at blive fanget, hvis fangerne ikke arbejder sammen. Troldene må kun være på egen bane. Når en spiller er rørt, er han/hun fanget og skal med ned til troldeboet i det ene hjørne. På tid – eller når alle er fanget – skiftes trolde.

21. Swindon på udebane

Øvelsen tager udgangspunkt i, at Swindon altid blot sparker bolden op i luften, når de spiller på udebane.

Spillerne fordeler sig i grupper á 4 i hver sit kegleområde. Spillerne skal forsøge at få en bold til at hoppe hele tiden inde i firkanten. Når bolden har ramt jorden 1-2 gange, sparkes den op i luften (= over hovedhøjde) igen af en ny spiller. Der er ikke en bestemt rækkefølge blandt spillerne. Man kan afvikle øvelsen som en konkurrence mellem holdene. Hvem når at få flest spark, inden bolden stopper med at hoppe?

Variationsmulighed: Samme som ovenstående, men nu får spillerne et nummer fra 1-4 og skal i den rækkefølge holde bolden i spil. Vedkommende spiller, der begår fejl, tildeles et strafpoint, og efterhånden findes en vinder på de enkelte hold. Hvis spillerne ikke er i stand til at sparke til bolden, ’slår’ de den højt (men kontrolleret) op i luften med hånden. Man kan eventuelt starte med at anvende plasticbolde.

Andre fodboldlege

Jeg har også samlet andre fodboldlege her.

Kommentarer