Målmanden er en særlig spiller på holdet, som har brug for specialtræning. Men hvordan kan jeg fokusere mere på målmanden i den enkelte træning. Det kigger vi lidt på i dette indlæg.

Det er trænerens opgave, at en målmand også føler sig som en værdsat del af holdet i den almindelige træning.

Hvordan kan træneren sørge for, at målmanden får tilstrækkeligt ud af den almindelige daglige træning med resten af holdet.

Det er trænerens opgave at sørge for følgede i træningen.

 1. Få en masse redningstræning under skudtræningen.
 2. Placere sig hensigtsmæssigt i forhold til skud.
 3. Få et bedre samspil og en bedre kommunikation med sine medspillere.
 4. Blive bevidst om sin udstråling.

Det er trænerens og målmandstrænerens opgave i fællesskab, at målmanden bliver præsenteret for, hvordan vedkommende kan blive bedre til ovenstående punkter.

Denne del af træningen bør efter min bedste overbevisning blandt andet også lægges ind i den almindelige træning i klubben. Vi vil gerne opfordre til en dialog mellem træneren og målmandstræneren.

Måske kan man have en trænerassistent, målmandstræner eller en frivillig forældre til at holde særligt øje med målmanden ved nogle træningspas.

Naturligvis skal I ikke vejlede målmanden konstant.

Han skal også have lidt fred og tage sine egne beslutninger, men det kan være rart med lidt opmærksomhed under træningen for målmanden også.

Afslutningstræning

Når I har afslutningstræning, herunder en mod en situationer, behøver I ikke at kigge så meget efter de tekniske færdigheder. Det sørger målmandstræneren for i specialtræningen. I stedet bør I bruge lidt tid på at vejlede målmanden i, hvordan hans placering skal være i forhold til angriberens vinkel og afstand til målet. Efter den første afslutningssektion kan træneren spørge målmanden om, hvad han havde sværest ved at redde. Målmanden bliver så nødt til at tænke over, hvad han især bør dække og hvordan.

Desuden får spillerne en nyttig oplysning til, hvordan de skal agere for at have størst mulighed for at score. På den måde får vi bevidstgjort spillerne.

Gode råd

 • Spillerne henter selv boldene, det skal målmanden ikke.

Samspil og kommunikation mellem målmanden og holdet

Målmanden er en del af holdet, og han skal være dygtig til at kommunikere med holdet. Denne del af træningen er blandt andet tiltænkt de tidspunkter, hvor målmandstræneren overværer træningen. Ellers kunne det være en opgave for trænerassistenten, som først er blevet grundigt introduceret til, hvordan man gør det.

Det kan være en god ide under spil at lave nogle stop, hvor der har været et godt sammenspil, eller hvor der måske har været et knap så godt sammenspil. Ud fra denne situation kan hele holdet så diskutere, hvordan sammenspillet bliver bedst muligt.

Målmanden skal vise, at han gerne vil have bolden (kommunikation), samtidig med at markspillerne tør benytte ham som en bagerste spilmulighed. Prin- cipielt bør boldene spilles tilbage, så de vil gå ved siden af målet, hvis de fik lov til at fortsætte uhin- dret. Men også her er teori ét og praksis ofte noget andet. Spilleren (eller en anden) søger ny placering, så målmandens udspil lettes (ofte bør der søges ud mod siderne).

Målmandens udstråling

Udstråling er vigtig for en målmand. Han skal

 • Udstråle ro, sikkerhed og selvtillid.
 • Dirigere.
 • Stå rigtigt placeret.
 • Leve med i spillet og være spilbar.
 • Kunne bruges som medspiller.
 • Udstråle glæde. Han skal have lyst til at stå på mål.

Det er nogle af de ting, du kan kigge efter.

Spil med målmanden

Her følger forslag til, hvordan du kan tage ekstra hen- syn til målmanden under øvelser til træningen.

 1. Tekniske øvelser. Målmanden kan sagtens deltage i den almindelige tekniktræning. Målmanden kan i stedet for at lave f.eks. hovedstød, gå op og gribe bolden over hovedet. Han kan samle den op i stedet for at lave indersidespark. Husk blot på, at han også bør vide, at det er vigtigt, at han kan bruge fødderne.

 2. Bold i egne rækker. Der spilles 7 mod 7 på et afgrænset område. Der scores ved at sparke op i målmandens hænder. Det giver et lidt mere dynamisk spil, hvis der er to målmænd, som begge kan fungere som mål.

 3. Vendespil. Der spilles på et afgrænset område med en målmand i hver sin ende. Det gælder om at spille den ned til målmanden i den ene ende. Når man har gjort det, får man bolden af målmanden igen, og nu skal man spille ned i den anden ende.

 4. Trekantmål. Spillerne spiller på et afgrænset område to hold mod hinanden. I nogen afstand fra hinanden opstilles en trekant af kegler. Målmandens opgave er at forsvare de tre mål, denne trekant udgør. Scoring hvis bolden går gennem tre- kanten. Spillerne må ikke løbe gennem trekanten.

 5. Bold gennem målområde. Der laves tre områder. I midterområdet står målmanden på et fire-fem meter bredt keglemål. I yderområderne spiller hol- dene 2:1 hhv. 1:2. Der må gerne afleveres gennem midterområdet, men der bliver kun scoret, hvis den kommer igennem målet.

 1. Intervalspil. Der spilles på en kort bane med mange afslutninger. Målmanden hele tiden aktiv. Spillerne skal være kort tid på banen.

 2. Grøftespil. Der må kun scores efter indlæg. Mål- manden må gerne gå ud i feltet og gribe bolden.

 3. Spil på 1/2 bane. Målmanden som igangsætter. Ved afslutning forsøger målmanden hurtigt at kaste/sparke bolden præcist ud. I modsatte side er der ofte plads.

 4. Kortbanespil ca. 20-25 meter. 3:3 eller 4:4 og to målmænd. Der kan kun afsluttes fra egen banehalvdel (langskud), men gerne spilles over hele banen. Se på målmandens placering.

 5. 4:4 til 1 mål. Træneren eller en spiller server til angriberne, som forsøger at score. Erobrer forsvaret bolden, skal den spilles til træneren, som så spiller angriberne igen. Giver f.eks. points til forsvaret. Kan ændres, så der er to små mål ved midterlinjen. Når forsvaret har scoret i de små mål, skifter de to hold plads. Det er mest attraktivt at skyde mod stort mål.

 6. Der spilles 3:3 i et område på kanten af straffesparkfeltet. Pludselig skyder én af spillerne.

Konklusion

Sådan kan du sørge for at målmanden føler sig inddraget og taget alvorligt i den daglige træning.

Det kræver lidt arbejde som træner, så derfor kan det være rigtig godt, hvis du fx en gang om ugen dedikerer noget af træningen, hvor du holder et særligt øje til målmanden og tilrettelægger træningen, så målmanden er i dit fokus.

Jeg har skrevet et andet indlæg om, hvordan du kan lave målmandstræning for alle spillerne, så målmanden ikke altid skal gå til side for at varme op for sig selv.

Målmand - bag om fodboldspillets mest udsatte job

Målmanden er den spiller på fodboldbanen, der har det tungeste ansvar. Det er ham, der skal forhindre bolden i at gå ind, og det er ham, der i sidste ende kan bestemme, om holdet vinder eller taber.

Se pris på Saxo

Kommentarer