Her har vi forsøgt at beskrive en måde, man kan spille zoneforsvar på. Du skal være opmærksom på, at man naturligvis kan gøre det på mange måder, så du skal selv vurdere og beskrive en måde, du gerne vil spille på, inden du begynder at undervise dit hold i zoneforsvar.

Vi tror på, at det er den mest udviklende spillestil, så vi håber, at du har modet til at praktisere den, selvom det vil give nogle nederlag i starten.

De nederlag skal du formentlig retfærdiggøre overfor omgivelserne, og så er det godt at have gjort sig nogle grundige tanker om, hvorfor man gør, som man gør – og ikke mindst kende fordelene ved zoneforsvaret.

Zoneforsvar til 11-mandsfodbold

4:4:2 med zoneopdækning

Hvordan zone?

 • Forsvaret er organiseret i en flad 4-kæde.
 • Midtbanen er defensivt organiseret i en flad 4-kæde eller en diamantform.
 • Offensivt kan det være en god ide at være i diamantform, da det giver en større dybde i ens spil.

Hvorfor zoneforsvar?

 • Zone er ikke modstanderafhængig.
 • Zonespil er fleksibelt forsvarsspil.
 • Mandsopdækning hæmmer kreativiteten og de offensive kvaliteter hos spillerne.
 • Du har mulighed for at fokusere på bolden frem for på modstanderen.
 • Presfodbold kan bedst organiseres ud fra zoneprincipper.
 • Zone skaber en offensiv holdning hos spillerne og gør spillerne klogere, så de bliver nødt til at tænke fodbold.
 • Gunstigere position for angreb.
 • Vi gør det samme i hver kamp, hvilket giver tryghed for spillerne, og der er klare og enkle retningslinjer.
 • Zonespillet skaber mange breakdownmuligheder, hvor boldbanen kan brydes.

DE HAR BOLDEN

Vi veksler mellem at presse højt oppe på banen og spille afventende.

Presspillet

 • Præcision.
 • Der presses hård med udgangspunkt i zonerne.
 • Spillerne i zoner væk fra boldholder bakker op og skærmer afleveringsmuligheder.
 • Disciplin over for den tildelte opgave – hvis en svigter kan det medføre ubalance.
 • Koncentration – vandre med spillet hele tiden. Der er ingen frikvarter.
 • Mod.
 • God kondition.
 • Læse spillet.
 • Fremadrettede handlinger.

Spillestilselementer defensivt

4-kæden på linje ved pres

 • Altid se efter bold, medspiller og modspiller i nævnte rækkefølge.Flytte sig efter bold og medspiller.
 • Kompakt organisation (lad os rotte os sammen)
 • God kontakt til nærmeste medspiller (omkring 6-10 meter)
 • Tæt sammen i kæderne. Konstant samme afstand (ca. 15 meter)
 • Tættere sammen, jo nærmere eget mål (kompakt)
 • Frie områder længst væk fra bolden.
 • Sideforskydning hos yderforsvars- og kantmidtbanespillere.

Sideforskydning: ishockeystav

 • Bagerste kæde på linje ved hårdt pres på boldhold.Midterforsvarer (MF) bestemmer, hvor linjen sættes.
 • Luk altid midten på bageste tredjedel af banen. Mindst to spillere.
 • Fjerneste midterforsvarer falder ved ubalance.

2. forsvarer

 • Altid front til modstander i pressituationer uden opbakning.Altid siden til i pressituationer med opbakning.
 • Pres på kant på øverste 3. del.

1. forsvarer

 • Presse indad på midterste og bageste 3. del af banen.Gør altid presset færdig. Gør noget for at vinde bolden.
 • Nærmeste spiller presser altid for at vinde bolden.
 • 2. forsvarer understøtter og søger breakdown.
 • 3. forsvarere spillere lukker farlige huller.

4-kæde indbyrdes ift. banehalvdel

 • Fleste bolde vindes af spillere bag de forreste.Glidende tacklinger er kun i nødstilfælde.
 • I 16 meteren ophæves zonespillet delvist, og der spilles mand mod mand.

Bagerste 4-kæde-forsvar

 • Sideforskydning med ishockeystav.
 • Sideforskydning mod nærmeste / fjerneste stolpe. Tættere sammen jo nærmere eget mål - ved 16 meter er alle inden for 16 m feltets bredde.
 • Forsøg at holde organisationen. Hvis back overspilles går MF afventende på, mens back skynder sig ned under.

Situationer

 • Flad bold mod midterforsvaret. Nærmeste på bold - øvrige falder ind under.
 • Høj bold mod midterforsvaret. Nærmeste på bold - øvrige falder ind under.
 • Høj bold på vej over midterforsvar - alle falder.
 • Ved modløb fra modstanderens spydspids går MF med, med mindre der er dybdeløb i samme område. Vi afventer ny situation.

Opbakning ved ubalance

 • Kantforsvareren presser færdig, når yderste spiller går på tværs.Kantforsvareren har altid ansvaret for den yderste.
 • En kantforsvarer i 1:2 (som ved overlap) følges med på kanten, mens MF overtager boldholder.
 • Hvis der afleveres på tværs foran MF, så samme princip som flad bold i fødderne på fejlvendt spydspids.
 • Kantforsvarer bakker op bagved foranliggende KM.
 • Overspilles en af de centrale MS i dybden forsøger en midterforsvarer at nå frem og de 3 andre falder ind bag ved på linje.
 • Ubalance ved kontraer falder alle, så der vindes tid og forsøge at kontrollere boldholderen.
 • Ved ubalance på kontra modtager nærmeste forsvarer og tvinger til at spille udad. Øvrige ligger dybt.
 • Ved ubalance centralt søger alle sammen ind i banen, mens nærmeste midterforsvarer modtager og tvinger til at spille bolden udad.
 • Stort fokus på opsamling af 2. bolde.

Spillestilelementer offensivt

 • Vil du spille dybt eller bredt først?
 • Forsøg at gøre banen både dyb og bred så hurtigt som muligt.
 • Spil så vidt muligt i længderetningen af banen, så du arbejder dig fremad. Vær dog ikke bange for at fastholde bolden i egne rækker ved at træde på den, hvis det ser for kompakt ud.
 • Skift side mange gange.
 • Brug få berøringer. Veksl mellem hurtigt spil og driblinger.
 • Hvis spilleren ikke er retvendt spilles op-ned-op. Husk vinkel på afleveringerne. Sørg for at støtte ikke-retvendte spillere hurtigt.
 • Hvis spilleren er retvendt tages bolden så vidt muligt med fremad.
 • Forsøg hele tiden at placere dig så du er retvendt (især kantspillere).
 • Skab plads ved at løbe lange løb hen i et nyt område.
 • Lav modløb.
 • Spille mod det frie rum.
 • Vinklede løb og vinklede pasninger.
 • Spark på kassen og scor nogle mål.
 • Vær modige.

Offensivt fra kantforsvareren

Du har bolden

 • Afleveringsmuligheder skal være angriber, kantspiller, midtbanespiller, MF i nævnte rækkefølge.
 • Hvis ingen presser er det i orden at drible fremad for at få åbnet mulighederne. Sørg for at drible op, så flest spillemuligheder holdes åbne.
 • Hvis det ikke er muligt at spille nogen, træd på bolden og vend den rundt på MF.
 • Arbejd hurtigt med bolden. Hvis du ikke kan komme til at drible eller spille bolden fremad, vend bolden på midtbane eller MF.

MF har bolden

 • Lav spillet bredt. Start cirka på linje med din MF. Så er det lettest at tæmme bolden. Tæm bolden med det yderste ben - og lav tæmningen retningsbestemt gerne fremad, hvis det kan lade sig gøre.

Andre spillere har bolden

 • Tilbyd dig så midtbane og angriber kan lave tilbagespil til dig.
 • Hvis midtbanespillere modtager bolden med en mand i ryggen, skal du tilbyde dig til tilbagespil.
 • Hvis midtbanespillerne er retvendt, kan du forsøge overlap på kanten eller bandespil.
 • Hvis den anden back er løbet frem, skal du lige overveje om det er forsvarligt, at du også stikker af.
 • Brug gerne afleveringsfinten (lad som om du slår en lang bold, men tag i stedet bolden med ind i banen).
 • Forsøg at få et godt samarbejde med kantmidtbanespilleren, hvor I bruger hinanden meget.

Centrale midtbanespillere

 • Altid defensiv sikring af foran midterforsvaret med mindst en midtbanespiller, som holder sig centralt på banen.
 • I princippet kan midterkæden organiseres på samme måde som den bagerste kæde. I midterkæden kan dog tages lidt større chancer i presspillet.
 • Midtbanespiller forsøger at vinde tid på kontraer ved at forsøge at sænke boldholder.
 • Altid meget fokus på opsamling af 2. bolde.

Grundopstilling 7-mands

7-mands 2:3:1

Vi skal spille godt, og vi skal spille kompromisløst offensivt. Det kræver megen bevægelse uden bold, og det kræver en god og konstruktiv kommunikation.

Spillestil defensivt

 • Orienter jer først efter bold, så jeres medspillere og til sidst modspillerne.
 • Prøv at hænge sammen, når de andre har bolden: en presser boldholder (1.forsvarer). De andre bakker op!
 • Læg presset højt op.
 • Angriberen forsøger at styre spillet til den ene eller anden side. Tænk over kropsstillingen og løbebanen, når du presser..
 • Lad bare folk i modsatte side stå udækket. Dem kan vi sagtens nå over at dække.
 • Hæng sammen i de tre kæder. Løber nogen frem, løber alle frem.

Forsvarsspillere - defensivt

 • Sørg for at have godt samarbejde med den anden forsvarsspiller.
 • Hvis den anden forsvarsspiller er fremme og presse (1. forsvarer), skal du gå lidt ned og gardere (2. forsvarer).
 • Hvis den anden forsvarsspiller er ovre i siden, skal du følge med.
 • I skal altid være tæt på hinanden (10-12 meter højest).
 • Snak godt sammen. I skal være aggressive i jeres spil, dvs. forsøge at erobre bolden. Det er lettest hvis I hjælper hinanden.
 • Hvis tacklingen kikser, skal I bare skynde jer at løbe ned og erobre bolden igen.
 • Målmand sørger for at flytte sig med forsvarerne frem. -Hvad gør vi ved fiskere?

Pres på boldholder i siden

 • Angriber forsøger at lukke for tilbagespil. Kantspiller presser boldboldholder (1. forsvarer). Central midtbanespiller bakker op (2. forsvarer). Resten er 3. forsvarere og lukker farlige huller.
 • Forsvar - offensivtOfte kommer du til at føre bolden frem.
 • Den anden forsvarsspiller skal sørge for at være spilbar. Det kan gøres ved at tage lidt dybde, dvs. gå lidt tilbage i banen.
 • Hvis du ikke er presset, dribler du fremad. Prøv at føre bolden frem, så du får flere spillemuligheder.
 • Det kan være en god ide at føre bolden ind i et område, hvor der ikke umiddelbart er nogle forsvarsspillere, så de bliver nødt til at flytte sig. Når de flytter sig bliver der åbninger andre steder på banen.
 • Kig efter om du kan aflevere til din angriber, midtbanespiller, forsvarsmakker i nævnte rækkefølge.
 • Hvis dine medspillere modtager bolden med ryggen mod mål, skal du forsøge at blive fri til tilbagespil.
 • Hvis dine medspillere får bolden retvendt, kan du forsøge at gå med i et overlap.
 • Kig lidt efter om den anden forsvarsspiller også er fremme, så skal du måske tænke dig lidt om.
 • Tag gerne nogle chancer med at gå med frem. Vi forsøger at spille offensivt, og der kan komme fejl. Hvis det sker, forsøger vi at reparere på dem ved at alle spillere forsøger at generobre bolden. Hvis de andre skulle gå hen at score pga. det, er det heller ikke noget problem, for når vi er gode nok til at spille offensivt scorer vi bare flere gange.

Øvrige defensivt

Samme principper som hos forsvarsspillerne.

Øvrige offensivt

 • Et grundlæggende princip er at skabe dybde og bredde i spillet.
 • Vi vil forsøge at være boldbesiddende. -Vi forsøger at vende med bolden, hvis vi er sikker på, at vi er alene.
 • Ellers spiller vi op-ned-bredt eller op-ned-op.
 • Hvis en kommer i mod, skal der være en der løber dybt i samme område.
 • Kanter må gerne være meget udfordrende i sit spil (driblinger).
 • Forsøg altid at lave et finteløb, inden du får bolden (modløb eller vækløb).

Kommentarer