Jeg bruger rigtig mange afleveringsøvelser, når jeg træner fodbold. Afleveringer er for mig et af de vigtigste elementer i fodbold. Her har jeg samlet mine tre favoritøvelser, når jeg jeg skal træne afleveringer.

Afleveringsøvelser handler om rytme, timing og teknik. Det er ikke nok at kunne lave en god aflevering. Du skal også løbe hen i rummet på det rigtige tidspunkt, og afleveringen skal være afpasset præcist til modtageren.

Det kan du træne i disse pasningsøvelser til fodbold.

Y-øvelsen med afleveringer

Du kan arbejde med Y-øvelsen på forskellige måder alt efter, hvad du gerne vil træne. Husk at det ikke er opstillingen i sig selv, der er en kvalitet, men hvad du bruger opstillingen på.

Y-øvelse afleveringer
Y-øvelsen er et eksempel på en afleveringsøvelse

Du kan arbejde med modløb og afleveringsvinkler og timing i øvelsen. I ovenstående figur er et eksempel på, hvordan du kan lave afleveringerne, hvor der er fokus på at spille med vinkler ned i banen. Men du kan også bruge afleveringsøvelsen til at arbejde med at åbne op i hoften og spille bolden i direkte i banens længde retning.

Du kan også lave øvelsen om, så vedkommende i midten bliver inddraget mere.

Y-øvelse afleveringer
Y-øvelsen er et eksempel på en afleveringsøvelse

Firkant afleveringsøvelse

I denne første variation af firkant afleveringsøvelsen, så spiller du op-ned, med små afleveringer omkring keglen.

Firkant afleveringsøvelse
Afleveveringsøvelse i firkant med aflevering tæt omkring keglen

Her spiller du i stedet bolden på tværs til den næste modtager. Du spiller altså på tredjemand. Du kan arbejde med modløb, så løbet får den rigtige timing i forhold til, hvordan de andre afleveringer falder.

Jeg plejer at genstarte øvelsen på tredjemanden, så succesoplevelsen er at der skal være tre afleveringer.

Firkant afleveringsøvelse
Afleveveringsøvelse i firkant med aflevering på tværs

Her er et par rigtig gode eksempler på afleveringsøvelser med udgangspunkt i en simpel firkant også.

Udvidet afleveringsøvelse

Denne udvidede afleveringsøvelse giver mulighed for udvikling. I denne første variation, så er det den seneste boldmodtager, der hele tiden skal falde ind i banen og finde den rigtige vinkel i forhold til den næste aflevering.

Ofte vil spillerne bare løbe fremad, men så bliver der ikke plads til at kunne lave den næste aflevering rigtigt. Derfor skal vedkommende først falde lidt ned og ind i banen, inden vedkommende modtager bolden og spiller videre til den næste.

afleveringsøvelse med variationer
Afleveveringsøvelse med variationer

Øvelsen kan ændres, så den første spiller ikke laver en aflevering tilbage, men direkte tager bolden med op ad linjen og spiller den direkte op på næste spiller. Den næste spiller kan så spille den ned i banen og modtage bolden igen.

afleveringsøvelse med variationer
Afleveveringsøvelse med variationer

Øvelserne kører naturligvis i begge sider på samme tid.

Gøre pasningsøvelserne endnu mere funtionelle

Jeg kan også lide at arbejde med en opstilling i afleveringsøvelserne, som jeg udnytter i et spil bagefter.

Hvis vi fx tager Y-opstillingen, så kunne man arbejde med et mere frit spil, hvor man spiller 4:4. to af spillerne må kun være i angrebszonen på kanten, mens to af spillerne spiller frit inde i området.

Afleveringsøvelsen fra Y’et kan imidlertid inspirere spillerne til måske at arbejde med nogle af de samme afleveringsmuligheder.

Y-øvelse afleveringer
Y-øvelsen er et eksempel på en afleveringsøvelse

Du kan fx arbejde med tvungen restart, så du kan coache spillerne, hvis ikke helt de kan få spillet til at fungere.

Konklusion

Det var nogle af mine favoritøvelser til at træne korte afleveringer og pasninger. Jeg har også beskrevet en række opspilsøvelser eller skabelonøvelser.

Du kan også finde fodboldøvelser for U8, U9 og U10 eller fodboldøvelser for U11, U12 og U13.

Du kan også tjekke alle vores fodboldøvelser.

Kommentarer