Restitutionstræning dækker både over (1) afjogging efter kamp og træning og (2) den lettere træning dagen efter en kamp. Træningen er utvivlsomt nødvendig, det bestrider vi ikke, men der er ikke mange, som ved, om det virker. Vi har forhørt os hos nogle af de førende forskere på Syddansk Universitet, men området er ikke oversvømmet med videnskabelig dokumentation. Ernæring i forbindelse med restitution er det område, som er bedst belyst, men det er stort set kun nødvendigt for spillere, som mindst træner hver dag.

Vi kan ikke komme med videnskabeligt belæg for vores synspunkter, men vi kan konstatere at restitutionstræningen ofte organiseret på en kedelig facon. Det må kunne gøres mere interessant. Den klart fremtrædende træningsform er løb, men er det ikke spild af en tid med muligheder for at blive endnu bedre fx teknisk?

(1) Afjogging

På et tidspunkt lod alle trænere med respekt for sig selv sine spillere løbe et par omgange om banen for at løbe af. Nu er det ikke længere så sikkert, at folk gør det. Poul Hansen har en holdning til det:

”Hvis man skal jogge af efter træning har det ingen effekt bare at småløbe to halve banelængder, så hellere lade være eller gøre det konsekvent 15 minutter.”

Poul Hansen 2000: 63

Vi er ikke helt enig med Poul Hansen. Vi tror det hjælper at løbe af. Bangsbo et al (1994) lod forsøgspersoner udføre udmattende arbejde skiftevis med benene. Efter øvelsen hvilede det ene ben, mens det andet ben udførte let, aktivt arbejde i 10 minutter. Det aktive bens muskellaktatkoncentration var lavere end det hvilende bens, formentlig pga. en øget metabolisme, altså dels gendannelse af glucose fra laktat og fjernelse af laktat til blodbanen. Denne forskel mellem det hvilende ben og det aktive ben var efter tre minutter, så det kan tilsyneladende betale sig at løbe af. Det viser sig at den bedste restitution fås ved en intensitet på 50% af maksimal iltoptagelse (Bangsbo 19xx), men det er ikke ensbetydende med at man behøver at kede sig, mens man gør det.

”Strækøvelser efter træning tror jeg slet ikke på. Jeg har endnu aldrig fundet noget bevis på, at det har nogen afgørende effekt, hvorfor jeg lader spillerne gøre det selv – eller lade være”

Poul Hansen 2000: 63

(2) Restitutionstræning

Restitutionsprocesserne foregår dels i musklerne, og dels i hjerne og lever. I leveren sker en genopbygning af de energirige stoffer. Hjerte-kredsløbets opgave i restitutionsfasen er at fjerne affasldsstofferne, samt at tilføre ilt og næringsstoffer til genopbygningsprocesserne. Det anbefales at supplere med gymnastiske øvelser og strækøvelser for at øge blodgennemstrømningen af musklerne. Det er vigtigt at holde venepumpen i gang.

Unge spillere?

Vi tror altså, at afjogging er godt. Selv unge spillere bør afjogge sidst på træningen – for opdragelsens skyld, men det skal være værd at bruge tid på: for deres skyld. Følgende er bl.a. inspireret af at have set Per Nielsen træne sit drengehold fra OB.

Målspil

Alle stiller sig i en cirkel med spredte ben. Fødderne er helt tæt sammen. Træneren er selvfølgelig også med. Der startes med en bold. Bolden skal trilles gennem benene på en af de andre spillere, som må parere med hænderne. Hvis man er så uheldig at bolden går igennem benene, udgår man, og begynder fx udstrækningen. Kredsen gøres mindre. Senere kommer to bolde i spil.

Gris

Hold bolden i luften. De der taber den får et bogstav. Hvis man bliver gris, skal man lave et antal fysik, inden man deltager igen.

Løb – find sammen

Den klassiske måde er at løbe rundt og slutte med at strække. Man kan måske ændre konceptet ved at holde flere strækkepauser undervejs. Det kan være en god ide, hvis træneren løber med for at styre intensiteten. Desuden er det en god ide at lave noget gymnastik og nogle styrkeøvelser under restitutionstræningen. For at gøre det lidt mere interessant, kan spillerne få til opgave at finde sammen 4, 5, 6 eller et vilkårligt tal. De der ikke finder en gruppe får en straf af en eller anden ikke alt for belastende art.

Afleveringsøvelse

Fem sammen delt i to rækker. Man afleverer til vedkommende i den anden række og løber om i den modsatte række. Sørg for rimelig afstand, så løbet bliver restitution. Kvalitetskravet kan være: lav 100 afleveringer. Så begynder udstrækningen, og spillerne kan gå ind.

Sidste klapper dukker

Alle står skulder ved skulder i en kreds. Anføreren eller træneren klapper hurtigt, og alle andre følger trop. På et tidspunkt stopper anføreren. De der ikke stopper, får en straf, fx at rydde tingene op. Måske skal der findes fire opryddere. Anføreren eller træneren bestemmer.

Hold bolden i cirklen

Alle sidder i en rundkreds. Der er en eller to i midten alt efter kredsens størrelse. Bolden kastes rundt. Hvis bolden rammer jorden, eller dem i midten rører den, byttes plads.

Hold bolden i luften og i cirklen

Alle mand står op. Der spilles med maksimalt to berøringer. Der er en i midten. Rører bolden jorden, eller rører manden i midten bolden skiftes plads.

Referencer

  • Hansen, Poul: Fra Ulkebøl til Superligaen, Aschehoug 2000.