Udvikling af ekspertise i fodbold

8 minutters læsning

Formålet med denne artikel er, at sætte gang i refleksionen hos de af jer, der arbejder med eller interesserer jer for talentarbejdet indenfor fodbold.

Artiklen er baseret på et videnskabeligt review fra 2012, lavet af Haugaasen og Jordet fra Norwegian School of Sport Sciences i Oslo. De har gennemgået den tilgængelige litteratur på området og jeg vil belyse de væsentligste punkter og komme med en enkelt kommentar eller to.

Udgangspunktet for deres artikel er spørgsmålet om, hvorvidt fodboldspillere skal starte tidligt og have meget fokuseret og målrettet træning for at blive professionelle eller om de kan starte sent, sample forskellige sportsgrene og bruge tid på at lege med bolden og ende som professionelle. Denne artikel kommer ikke til at stå alene, men er starten på det fokus jeg gerne vil lægge på vores tilgang til talentspotting- og udvikling i dansk fodbold.

Talentudvikling vil få større betydning i fodbold

Fodbold er en af verdens største sportsgrene på alle måder og den vokser. På grund af globaliseringen kan flere nu se fodbold og spille fodbold, hvilket betyder at økonomien i fodbold også er øget. I europæisk fodbold var den totale markedsværdi i 2009 16 mia. pund, hvoraf de fem største ligaer stod for 51% af det. I dag står kun 20 klubber for 25% af de samlede indtægter. Denne pengemaskine har gjort, at klubber kan søge spillere fra overalt i verden og indenfor det seneste årti, er der startet en trend op i især Afrika og Sydamerika, hvor de specialiserer sig i talentudvikling med henblik på at sælge. Med det kommende FIFA Fair Play regulativ, som sætter en begrænsning på beløbene klubberne må bruge på spillerindkøb og løn, bliver det endnu vigtigere, at kunne få fat på de unge spillere inden de bliver for dyre.

Flere spillere om buddet, giver større krav til de unge

At fodbold er vokset, kan man se på det samlede antal spillere i verden. Den sidste rapport fra FIFA i 2007 viste, at 265 millioner mennesker spillede fodbold, hvilket var en øgning fra 2001 med 20 millioner. 34 millioner mænd er registrerede i en klub eller på et hold, hvilket var en stigning på 23% fra 2001. Dog er antallet af professionelle forblevet på ca. 110.000, hvilket betyder at kun 0,3% af alle registrerede mandlige spillere rent faktisk når toppen. Det betyder, at for at kunne nå derop kræver det nu endnu mere af de unge fysisk, teknisk, taktisk og mentalt.

Udvikling er komplekst

En af grundene til at fodbold er så populært er, at mange kan være og blive gode. Man kan kompensere for mange ting, ved at blive god til andre. Det betyder, at udviklingsprocessen er meget kompleks og dynamisk og er afhængig af rigtig mange person- og miljøspecifikke faktorer.

Vejen til elite

I dette review kigger Haugaasen og Jordet på følgende faktorer og deres betydning for udvikling af ekspertise indenfor fodbold:

  • Karrierelængde og alder på toppen af karrieren
  • Mængden og karakteren af fodboldspecifik træning
  • Ikke-specifik træning
  • Drop-out

Startalder varierer og karrieren er lang

Indtræden i sporten

Studier viser, at der er stor variation på startalderen for både de fodboldspillere der ender ud som elite og sub-elite. Der er et spænd fra 5-12 år. Forskningen viser en lille tendens til, at ungdomselite spillere starter en smule tidligere end ungdoms sub-elite, men der er også studier, som viser at der ingen forskel er i startalder mellem elite og sub-elite.

Der er altså ikke et entydigt svar på, at det er bedre at starte tidligt og at chancen øges for at blive professionel, blot fordi man allerede render på banen som 5-årig kontra som 10-årig. Der kan være mange årsager: Man har dyrket andet sport og kan bruge færdighederne herfra til at komme hurtigere på niveau. Man er mere moden og kan derfor hurtigere og nemmere lære og da man ingen uvaner har, kan man have mere fejlfri læring.

Som jeg kommer ind på senere, er der dog en forskel i træningsmængde, som kan have en betydning på kort og på lang sigt, hvis man ikke har det for øje.

Peak Performance

Gennemsnitsalderen på europæiske professionelle fodboldspillere er 25,8 år. Kun 6% er under 20 år og 11% er over 32 år, hvilket betyder at 85% af spillere lægger mellem 20 og 32 og nogle karriere kan vare helt op til 20 år. Kombineret med startalderen omkring 5-10, har de fleste spillere altså 15-20 år til at udvikle sig, før de rammer deres formtop. Og der er ingen studier der påviser, at de spillere som topper tidligt, har en længere eller bedre karriere end dem, som topper midt i 20’erne.

Individuel træning og selvorganiseret leg er vigtigt

Få studier er lavet på mængden af fodboldspecifik træning og dennes betydning for at blive professionel. 10 år inde i karrieren, fra indtræden i fodbold som barn, blev der identificeret en træningsmængde på internationale spillere på 4587 timer og 3306 timer hos serie spillere. Man skal 13 år ind i karrieren, før der er forskel på internationale (6328) og nationale spillere (5520). Alle disse tal er dog stadig langt fra de 10.000 timer, som så mange slynger ud nu til dags.

Studier viser dog, at helt ned til 10-års alderen ser man en øget mængde træning hos de ungdomsspillere, som bliver klassificeret som elite og er på ungdomslandsholdet kontra sub-elite spillere. Så kommer det store spørgsmål dog: ”Er de blevet spottet og har fået mere træning og bedre muligheder for at udvikle sig? Eller har de alle haft de samme muligheder og så har disse spillere bare lagt en ekstra indsats?”

Type af træning

Alt efter hvilken national kontekst man har undersøgt i, har der været forskellige resultater angående mængden af individuel træning, holdbaseret træning og fodbold-leg uden træner. Nogle studier i europæisk kontekst viser, at internationale spillere har brugt mere tid på individuel træning i ungdomsårene end sub-elite og nogle studier viser, at den eneste forskel mellem akademispillere som klarede sig igennem og dem, som ikke gjorde, var mængden af fodbold leg, altså selvorganiseret træning.

Som Haugaasen og Jordet opsummerer, så skal man måske tænke en både og tilgang i stedet for en enten eller. Individuel træning er vigtigt, holdbaseret træning er vigtigt og leg med bolden er vigtigt. Alle tre bør derfor promoveres, men bør selvfølgelig doseres efter spillernes alder og niveau, hvor leg og individuel træning kan være af særlig vigtig karakter på begynderstadiet og en ung alder og holdbaseret træning er særlig vigtigt senere i karrieren.

Anden sport og overførsel af færdigheder

Der mangler forskning på området omkring, om man kan overføre færdigheder fra andre sportsgrene til fodbold. Der er nogle generelle fysiologiske og perceptuelle egenskaber som kan, men fordi fodbold er et relativt komplekst spil med forskellige krav alt efter position på banen etc. kan der være en tendens der peger på, at fodboldspecifik udvikling kræver fodboldspecifik træning og hvis færdigheder skal kunne overføres, skal det være fra sportsgrene som minder om fodbold. Deltagelse i anden sport kan dog medføre en øget styrkelse af fysik og motorik, hvilket kan nedsætte risikoen for skader samt bibevare motivationen ved at spillerne bliver opslugt for tidligt af fodboldverden og kan finde succesoplevelser og udfordringer andre steder end fodbolden.

Skader og fravalg leder til drop-out

Der er forskellige faktorer i forbindelse med at spillere dropper ud af fodbold før de har nået toppen af deres karriere. Nogle af disse faktorer er øgede fysiske krav, prioritering af andre fritidsaktiviteter, personlighed og miljømæssige aspekter som økonomi, forældre, venner, holdkammerater, trænere, klubstruktur og organisation. Ved akademierne ser man dog to faktorer, der virkelig træder frem. Skader og fravalg.

Fordi presset på de unge spillere er så stort og kulturen er meget maskulin, er forekomsten af skader desværre ret stor og koster mange lovende spillere deres karriere. Enten fordi de aldrig kommer sig helt ovenpå skaderne, fordi de aldrig kommer op på niveau igen, fordi de har svært ved at håndtere det at være skadet eller fordi de under skaden oplever, at andre ting i livet også er spændende.

Fravalget i det meget kompetitive miljø som fodbold er, gør at mange mister modet og ikke tager videre til en ny klub eller et nyt akademi eller dropper ned i niveau og begynder at prioritere andre ting i livet. Mange studer viser dog, at fravalget på ungdomsniveau kan ske på grund af aldersrelaterede ting, da tidligt fødte spillere er lidt større og stærkere og derfor shiner mere på banen. Det betyder, at mange lovende spillere bliver fravalgt, fordi de ikke har det fysiske overskud til at vise deres tekniske, taktiske eller mentale evner, som kan gavne dem i deres udvikling og præstation som elitespillere.

Konklusion

Der mangler stadig forskning på området og der er tvetydighed omkring, hvad den ”bedste” strategi er for at udvikle professionelle fodboldspillere. Nogle gode råd er dog:

  • Lad børnene prøve forskellig sport, måske endda i fodboldtræningen
  • Hold på så mange spillere, så lang tid som muligt før I vælger fra
  • Tro på, at spillere der er startet sent, godt kan nå at komme med
  • Vær bevidst om, at selvorganiseret leg og individuel træning kan gavne i en tidlig alder
  • Holdspecifik træning med høj grad af kompleksitet (så tæt på det færdige spil som muligt) kan gavne for ældre og dygtige spillere

Glæd jer til flere artikler om talentudvikling og sportspsykologi i fodbold.

Litteratur

Haugaasen, M. & Jordet, G. (2012). Developing football expertise: A football-specific research review. International Review of Sport and Exercise Psychology , (5), 2, 177-201

Motivation - nå i mål med din træning!

Motivation - nå i mål med din træning!

Det kan være svært at bevare motivationen, når det kommer til træning, men nu får du gode råd til at bevare den, uanset dit ambitionsniveau. Brian Overkær, Henning Langberg og Nicklas Pyrdol står bag Motivation, der hjælper dig med råd og værktøjer til at komme igang, fastholde vanen og forbedre dig.

Læs mere

Kommentarer