Øvelserne er umiddelbart de samme som i Danmark, men måden det gøres på er derimod nyskabende og afrikansk. Her vil jeg forsøge at beskrive, hvordan de organiserer udspændingsøvelserne, som jeg har set flere steder og også selv deltaget i.

Organisation af udstrækningen

Alle pigerne stiller sig op i en rundkreds med let afstand til hinanden. En fører an og viser rækkefølge og udførelse af øvelserne. Ved hver enkel øvelse starter en af spillerne med højt at råbe: ‘one’, hvorefter alle andre svarer ‘yes’, så ‘two’, ‘yes’ og sådan fortsætter de indtil der er talt til 10.

Der bliver talt både på engelsk, xhosa, afrikaans, dansk osv. Pigerne er ret opfindsomme hvad angår højde og dybde i stemmerne, og nogle forvrænger deres stemmer, så det bliver endnu mere livligt.

Min kommentar

Set fra sidelinjen eller som medlem af kredsen er dette et hit. Det giver sammenhold og spreder glæde og gode miner blandt spillerne. I stedet for blot at stå hist og pist og strække ud individuelt lærer spillerne at arbejde sammen som et hold med selvdisciplin.

De går meget op i at alle øvelser er udført rigtigt, og at alle spillere strækker det samme ben samtidig. Måden de strækker på motiverer dem til at stå sammen, bringer dem tættere og igennem det tørre græs blæser der en god stemning og liv. Det sure, tørre eller kedelige til træning bliver lidt sjovere. Det kan det i hvert fald let blive.

Det er nogle gange små ting, der skal til og det og glæden kunne vi lære noget af i Danmark. Samtidig er det en fortrinlig måde at lære/huske tallene på mange forskellige sprog.

Dog viser undersøgelser, at strækket skal holdes i op til 20-30 sekunder, så måske burde de tælle til lidt mere. Bruger man denne form for udstrækning, skal man være opmærksom på, at nogle spillere måske har behov for at strække mere bagefter.

Du kan læse mere om udstrækning og udspænding på motionsplan.dk.

Kommentarer