Vi kigger i dette indlæg på, hvordan du med synstræning kan blive en bedre fodboldspiller. Hvis du træner dit samsyn bliver du bedre til at afstandsbedømme og sigte.

Synet er den vigtigste sans i fodbold. Synet bruges, når vi orienterer os på banen og bedømmer afstande til både bold og modspillere – og så er synet også vores sigtekorn.

Fodbold kræver meget af synet. Spillerne er nødt til konstant at kunne skifte fokus fra korte til lange distancer. Det kræver en smidig omstillingsevne og at øjnene rammer det nøjagtigt samme punkt samtidigt. Desuden skal en god fodboldspiller naturligvis også have en god øjen-fod-koordination.

Øjnene skal arbejde perfekt sammen hele tiden for at have en god afstandsbedømmelse og for at udnytte det perifere synsfelt til at overskue både medspillere, modstandere, mål og bold – altså have et veludviklet split vision.

Et hovedstød kræver, at spilleren har kontrol over sine øjnes indaddrejning og fokuseringsevne. Derudover skal alle de synsmæssige og motoriske færdigheder fungere optimalt under hårdt fysisk pres og i stressede situationer.

Synet kan trænes. Du kan ikke træne selve synsevnen, så du pludselig kommer til at se både langt og skarpt.

Men du kan træne tre ting som er meget vigtige for fodboldspilleren. Du kan træne øjnenes samsyn, så du bliver bedre til at afstandsbedømme, øjnenes udholdenhed så du kan koncentrere dig længere og endelig evnen til split vision, så du får et bedre overblik. Og det er faktisk ikke så vanskeligt. Til gengæld har det nogle rigtig store fordele, fordi når man først har trænet synet, så forsvinder træningseffekten ikke bare igen. Skolelærerne bliver også rigtig glade, hvis du arbejder lidt med det, for når træningen er fremskreden øger det børnenes evne til at læse og til at koncentrere sig.

Når spillernes koordination og kropsbeherskelse er god, vil øjnenes samsyn også ofte være god, så det er vigtigt hele tiden at arbejde med koordination og kropsbeherskelse, da det kan have en indvirkning på øjnenes evne til samsyn (bl.a. er ligevægtssansen knyttet øjenbevægelserne) og så kan du supplere med nogle af øvelserne i dette kapitel. Øvelserne skal ikke og kan ikke erstatte et evt. behov for at konsultere fagfolk.

TrainYourEyes. Denne artikel er skrevet i samarbejde med Maria Beadle Kops fra TrainYourEyes. TrainYourEyes er et dansk firma, der har systematiseret viden om og arbejdet med samsyn, balance og koordination. Firmaet beskæftiger sig bl.a. med udøvere på eliteplan og har testet tusinder af eliteidrætsudøvere i Danmark og Norge bl.a. flere topfodboldspillere. Du kan læse mere om TrainYourEyes på www.trainyoureyes.com.

Afstandsbedømmelse og synet

Afstandsbedømmelsen afhænger af øjenbevægelserne, evnen til at få øjnene til at ramme samme punkt (fiksering) og evnen til at stille skarpt (fokusering). Desuden skal fodboldspilleren kunne styre sin øjendrejning indad for at kunne vurdere hastighed og placering af en bold, som nærmer sig.

Øjenbevægelser. For at følge noget, der bevæger sig, skal øjnene kunne arbejde sammen og begge øjne skal rettes mod genstanden. Når en bold nærmer sig skal øjnene altså kunne følge bolden. Øjnene skal også kunne springe fra en genstand til en anden. Fx skal man kunne kigge på en modstander og umiddelbart efter flytte synet til bolden.

Fiksering og konvergens. Øjnene skal samtidigt og stabilt kunne rettes mod et punkt helt ind til næsen og ud på lang afstand. Denne evne bruger man meget i fodbold, når man skal vurdere boldens bane.

Dybdesyn. Er dybdesynet ikke optimalt vil afstandsbedømmelsen være nedsat. Hvis en spiller bedømmer for kort, vil han have tendens til at komme for hurtigt frem til bolden og aflevere den for blødt. Hvis man sigter for langt, vil man omvendt være for langsomt henne ved bolden, og man vil have en tendens til at aflevere bolden for hårdt.

Evnen til at styre øjnenes fiksering. En fodboldspiller der følger en bold i bevægelse skal kunne styre øjnenes fiksering og øjendrejning. Dette kan fx være når en bold kommer mod spilleren til et hovedstød.

Når bolden nærmer sig hovedet, skal spilleren kunne dreje øjnene indad, så han stadig kan se bolden. Hvis man ikke kan det, vil spilleren have tendens til at blive usikker over for hurtige bolde, der kommer direkte mod en og spilleren vil måske lukke øjnene.

Sigtekorn. Øjnene er spillerens sigtekorn – og det er ikke altid kalibreret perfekt. Hvis du iagttager spillere konsekvent skyde forbi målet til venstre, kan det være fordi spilleren sigter for meget til venstre, ikke nødvendigvis at den er galt med teknikken. Det er jo ret afgørende, at man ikke begynder at lave om på spillerens teknik, hvis det i virkelighed er øjnene, den er gal med.

Træning af afstandsbedømmelse

I træning af afstandsbedømmelsen indgå en mængde forskellige øvelser, der laves individuelt med den enkelt spiller. Det er nødvendigt at træne øjen- musklerne op, så de fungerer bedre.

TrainYourEyes’ priktest til samsyn

Denne test optræner øjnenes evne til at dreje indad samtidig og helt ind til næsen. Spillerne lærer at fiksere med øjnene på tæt hold, så begge øjne rammer et punkt præcist i midten.

Introduktion. Lav en kopi af figuren. Placér papiret vandret og hold det, så enden af papi ret hviler på næsetippen. Papiret skal placeres så næsetippen vender mod stregen med prikkerne på, så du kan se stregen og alle prikkerne ud for dig. Prik nummer et skal være tættest på næsen. I begyndelsen kan øvelsen godt være vanskelig, men med ganske lidt træning, bliver det hurtigt bedre. Øvelsen er let at have med ud på fodboldbanen, og hver spiller kan sagtens få et ark papir med hjem hver.

Trin 1. Fiksér på prikken længst borte. Bemærk, at samtidig med, at du ser på prikken, ser du også to linjer, der går ud fra prikken i v-form. Fiksér dernæst på den næstyderste prik. Samtidig med at du ser på denne prik, ser du også to linjer med prikker på.

Linjerne krydser midt i den næstsidste prik. Herefter fortsætter du med at fokusere prikkerne, indtil du når til den prik tættest på næsen.

Trin 2. Fiksér skiftevis på prikkerne fra prikken længst væk fra næsen til den tættest på og tilbage igen i en glidende bevægelse. Når det lykkes, kan du få det til at ligne en lynlås, der åbner og lukker.

Trin 3. Fiksér på en prik midt på kortet. Flyt krydset fra midten af prikken til lige bag ved prikken ved at dreje øjnene lidt udad. Flyt herefter krydset om foran prikken – tættere på dig – ved at dreje øjnene mere indad. Gentag øvelsen ved andre af prikkerne, indtil du føler, at du kan styre dine øjne.

Trin 4. Lav derfor øvelsen, mens du går rundt. Prøv at krydse benene, snakke, gå rundt med en bold, hold balancen på en fod osv.

Vigtigt. Linjerne skal være ubrudte og de skal krydse i den fikserede prik. Du er færdig med øvelsen, når du kan flytte fikseringen fra den ene prik til den anden i et stille og jævnt tempo. Når du kan det, kan du styre dine øjne.

Split vision – overblik

Split vision er når spilleren kan holde fokus på et objekt – fx bolden – i det centrale synsfelt og samtidig se objekter – fx medspillere i sit perifere synsfelt. Det kræver, at to nervesystemer arbejder godt sammen – det selvstyrende og det viljekontrollerede.

I fodbold er det hensigtsmæssigt at have et godt overblik; altså at have kontrol over sit split vision. Det gør det lettere at placere sig korrekt, når man kan overskue banen, spillerne og bolden. Rum- og retningsfornemmelsen har også betydning, når man bedømmer afstande.

Træning af split vision

Du kan træne split vision på flere måder.

Ninja-træning

Formål. Formålet med øvelsen er at blive bedre til at udnytte det perifære synsfelt. Dernæst at kunne lave flere ting samtidig med at du både udnytter centralsynet og periferisynet.

Introduktion. Hæng et lille talkort (fx tal- og bogstavkortet i dette afsnit) op nogenlunde i øjenhøjde.

Du kan fx bruge fodboldmålets net. Stil dig 20 cm fra talkortet. Lav 20 forskellige afmærkninger rundt omkring kortet, fx med klemmer i forskellige farver. De skal sidde spredt rundt om talkortet. Tjek at den afstand du står i passer med, at de yderste markeringer også er yderst i dit synsfelt. Hvis det ikke passer, kan du gå tættere på eller længere væk, indtil det passer.

Hold noget du kan pege med i den foretrukne hånd (fx en kuglepen eller en pind).

Trin 1. Se på talkortet i centrum. Hvis du kigger afslappet på centrum, vil du bedre kunne se periferien. Få en hjælper til at fortælle, hvilken afmærkning du skal ramme med pegepinden. Ram markeringen kun ved brug af dit perifere synsfelt. Når du mener at have ramt målet, retter du blikket derhen og kontrollerer, at du har ramt præcist. Du skal ramme i markeringen på midten. Ret blikket tilbage til centrum og gentag øvelsen med ét af de andre mål, så du kommer hele synsfeltet rundt. For at øge sværhedsgraden kan du lave målene mindre og flytte dem længere væk fra centrum – eller selv gå tættere på målet.

Trin 2. Læs tallene på talkortet op. Prøv at finde en rytme. Nu må du ikke se direkte ud på markeringerne, men hele tiden holde øjnene rettet mod talkortet. Du kan enten læse fra venstre til højre eller i retningen op-ned. Du skal pege på de forskellige markeringer samtidigt med at du læser op fra talkortet – og hånden må ikke bevæges i samme rytme, som du læser op i.

Trin 3. Tag en pegepind i hver hånd. Gentag trin 2. Højre og venstre hånd må ikke bevæges i samme rytme.

Trin 4. Ønsker du lidt mere udfordring i øvelsen, kan du lave en helt anden bevægelse med benene. Du kan fx kombinere øvelsen med at holde balancen på et ben eller stå på et balancebræt.

Vigtigt. Målet skal rammes helt præcist. Bevægelserne skal være langsomme og præcise. Du skal kunne overskue alle målene på én gang, også selv om de er svage helt ude i periferien. Du er færdig med øvelsen, når du kan lave den med små markeringer i et bredt synsfelt, samtidig med at du læser på talkortet.

Fire på stribe

16 kegler fordeles rundt på banen, så der står placeret i fire gange fire rækker. Der skal være langt mellem keglerne. Spillerne inddeles i to hold og får fire ens trøjer på hvert hold. Spillerne skal så hurtigst muligt placere trøjerne, så de får fire på stribe. Desto større banen er, desto mere overblik og split vision kræves der af spillerne. Spillerne skal også samarbejde verbalt og nonverbalt for først at få fire på stribe.

Halvmånen

Én spiller trænes af 4-5 andre spillere, der står i en halvbue rundkreds om vedkommende. Spillerne i rundkredsen laver i tilfældig rækkefølge og på skift afleveringer til spilleren, der skal kunne overskue dem alle på én gang. For at øge sværhedsgraden kan halvbuen gøres større og større samt skudfrekvensen øges. Øvelsen kan laves med både afleveringer langs jorden, og afleveringer i luften. Nogle spillere kan kaste bolden, mens andre kan sparke til den.

Udholdenhed – koncentration

Langt de fleste af alle sanseindtryk for normaltse- ende kommer gennem synet. Derfor er det vigtigt at have en høj visuel udholdenhed. Hvis øjnenes udholdenhedsreserver tømmes, er det vanskeligt at opretholde koncentration og fokus igennem en hel træning eller fodboldkamp – og hvis den generelle tærskel er lav, bliver man let distraheret.

Træning af synets udholdenhedsreserver

Du kan træne udholdenhedsreserverne ved at bruge dit tredimensionelle syn. Denne træning laves ofte med en computer, men TrainYourEyes har konstrueret en lille øvelse (se figuren på næste side), som vil more de fleste spillere, men måske især appellerer til angribere. Det gælder om at få bolden i mål.

Kommentarer