Eleverne på Pearson Highschool kæmper stadig for flere obligatoriske idrætstimer. Indtil videre har skolen afsat en times fysisk aktivitet en gang om måneden. Fra elevernes side har forespørgslen om flere timer allerede været aktuel. Om der gives positiv respons fra bestyrelsens side vides endnu ikke. Udvalget af forskellige sportsgrene arrangeres i et bredt omfang. Pearsons elever har stor mulighed for at vælge netop deres første prioritet.

Der fightes både i netbold, rugby, tennis, skydning, hockey og fodbold. Snuser man rundt mellem de glade og optimistiske elevers kampe og træning, opdager man sørgeligt nok en del svage sider. En gruppe elever beskæftiger sig med snak og ingenting, lederen af en idrætsgren er aldrig mødt op eller pga. manglende lærerkvalifikationer aldrig fundet. For at kunne kalde denne månedlige time succesfuld og fuldført mangler der klart en finpudsning hist og her.

Kommentarer