Det er godt at kunne nogle navnelege, når et nyt fodboldhold skal lære hinanden at kende. Jeg har samlet nogle gode navnelege til fodbold, som du kan bruge med dit hold.

Kom god i gang med navnelege

At kende navnene på de nye mennesker, man skal tilbringe en Fodboldskoleuge sammen med, er som udgangspunkt en rigtig god forudsætning.

I det efterfølgende har vi givet et par bud på, hvordan man kan lære og lagre en stor mængde navne på en effektiv og samtidig morsom vis.

1. Navnerepetition

 • Deltagerne sidder i hesteskoform eller i rundkreds.
 • Den første skal sige sit navn og fortælle kort om sig selv.
 • Den næste siger denne persons navn, sit eget samt fortæller kort om sig selv.
 • Den tredje siger første og anden persons navn og fortæller kort om sig selv.
 • Dette fortsættes der med, til man har været hele kredsen rundt. På denne måde repeteres navnene så mange gange, at man har lettere ved at huske dem, og børnene er bedre til at huske billeder (ansigter) end ord.

2. Kaste eller sparke bold med navn på

 • Alle står i en cirkel
 • En fodbold kastes rundt i kredsen på kryds og tværs. Den, der kaster bolden, skal samtidig råbe sit navn og sige navnet på den person, bolden kastes til.

Variationer

 • Bolden skal have været hos alle, inden den samme person kan få bolden 2. gang
 • Der kan bruges flere bolde på en gang
 • Spillerne kan bevæge sig rundt på et afgrænset område
 • Spillerne kan sparke bolden til hinanden

3. Småspil som navneleg

 • Der spilles 2:2 eller 3:3. Spillerne præsenterer sig kort ved navn for hinanden, når der afleveres i småkampen, skal navnet på den spiller, man afleverer bolden til, siges højt
 • En naturlig udvikling vil være, at spillerne hurtigt begynder at kalde på hinanden for at få bolden
 • Der spilles meget korte kampe og laves nye små hold efter hver kamp

Kender du andre gode navnelege til fodbold?

Hvis du kender andre gode navnelege til fodbold, så send dem endelig. Så forbedrer jeg denne side med det samme.

Jeg har også samlet andre fodboldlege her.

Kommentarer