Bolden kan dreje i luften, hvis der er forskelligt tryk på hver sin side af bolden. Ved at få bolden til at spinne kan man skabe denne trykforskel. Dette forstås bedst ved at se bolden som en stillestående genstand, og luften som den komponent, der bevæger sig. Boldens rotation vil trække luften med sig (pga. friktionen mellem bolden og luften) i den retning, bolden roterer.

Hvordan kan bolden skrue?

Derfor kommer der flere strømlinier på dene ene side af bolden og færre på den anden side. Derved skabes et undertryk på dene ene side af bolden med færrest strømlinier, og dette undertryk suger bolden til sig. Tænkes bolden igen som den komponent, der bevæger sig i forhold til luften, vil bolden altså dreje i luften modsat den side, bolden spinner.

Derfor vil det være lettere at skrue tæt på havoverfladen end i højere luftlag, hvor luften ikke der den samme modstand til bolden.

Kilde: Tveit, Per: Bevegelseslære, Universitetsforlaget Norge.

Kommentarer