Lege, øvelser og spil

Vi opfordrer til, at fodbold leges ind, men spillerne skal også spille en masse fodbold. Det skal gøres gennem aktiviteter. Vi bruger især tre typer aktiviteter: Lege, øvelser og spil (Jørgensen, 2006).

  • En leg er en aktivitet, hvor selve aktiviteten er målet for spilleren. Træneren kan godt bruge legen som et redskab til at fremme den tekniske læring. I en leg er der kun lidt vejledning, så alle gebærder sig efter de samme spilleregler. I en leg er det ofte tilladt at fejle, fordi man ofte kan genindtræde i legen igen.
  • En øvelse er en enkeltstående situation, som trænes separat fra kampsituationen som et middel til at forbedre spillernes færdigheder til at handle hensigtsmæssigt i kampen. Instruktionen er mere præcis, og spillerne skal stræbe efter en korrekt udførelse af øvelsen. Hvis en spiller fejler, ødelægger det ofte øvelsen.
  • Et spil kræver en organisation og regelbetingelser, som tilgodeser et bestemt mål med træningen, eller spillerne kan frit spille, men spillene bruges formålsbestemt af træneren. Det er tilladt at fejle, for ofte kan man genoprette fejlen, men enkelte fejl er uoprettelige.

Fodboldtræning handler ikke om øvelser

Fodboldtræning handler ikke om at præsentere øvelser. Fodboldtræning handler om at skabe rammer, så spillerne kan forbedre deres fodboldfærdigheder. De forbedrer først og fremmest deres færdigheder ved at spille fodbold – og derfor opfordrer vi til at bruge småspil meget aktivt i træningen, og introducere nogle betingelser, som fremmer de taktiske eller tekniske aspekter, træningen omhandler.

Formålet med træning er at skabe læring hos spillerne. Læringsprocessen kræver mange gentagelser. Formålet med gentagelserne er, at kroppen kommer i situationer der ligner hinanden mange gange, så det bliver lettere for dem at lave et hensigtsmæssigt valg.

Spil småspil

Småspil er med til at sætte spillerne i situationer, som skal løses. Når man træner nogle af de grundlæggende færdigheder vha. småspil sikrer man sig, at spillerne ikke bare kopierer de tidligere løsninger, men forsøger at løse situationen på ny. Desto flere gange spilleren løser situationer, desto bedre bliver spilleren til at lave de mest hensigtsmæssige handlinger i de skiftende situationer, som kendetegner fodbold.

Fodboldtræning er også øvelser

Når det er sagt, så er fodboldtræningen også ud over småspillene bygget op omkring nogle øvelser.

Justér ved hjælp af aktivitetsbolden

Som træner kan du afgøre hvilke dele af fodboldspillet, der især lægges vægt på i de aktiviteter, du inddrager. Du kan justere ud fra aktivitetsbolden, som ses til venstre.

Spilhjulet og aktivitetshjulet

Alle organisationsændringer har en betydning for aktiviteternes kendetegn, og hvilke aspekter af fodboldspillet, der især lægges vægt på. Nedenunder skitserer vi nogle mulige ændringer og deres konsekvenser:

Banen

Lille :Driblinger og tacklinger og hurtigt positionsspil.

Stor :Lange afleveringer, lettere at spille sammen, udnytte spilbredde og -dybde.

Aflang :Spildybde, høje afleveringer, dybdeløb, presspil.

Bred :Udnytte banens bredde, tværafleveringer, arbejde med opbakning i forsvaret.

Trekantet :Split vision og beslutningstagning.

Mål

Små :Driblinger, hurtigt positionsspil.

Store :Forbedre afslutningsmulighederne, samarbejde målmand og forsvar.

Andre :Scoringer efter antal afleveringer animerer til hurtigt positionsspil, scoringer ved at drible over baglinje fremprovokerer driblinger, scoring med bestemte kropsdele.

Bold

En :Almindelig fodbold.

Flere :Split vision og beslutningstagning.

Spillere

Overtal :Fremmer afleveringsspillet, lettere at komme til afslutning, spilbredde, pres på modspiller med bolden.

Undertal :Forsvarsspil, holde på bolden.

Ligetal :Bandespil, afleveringsmuligheder, hurtig omstilling.

Få :Mange boldberøringer, stor deltagelse i spillet, fysisk krævende.

Mange :Arbejdsdeling mellem spillerne.

Tre hold :Beslutningstagning.

Betingelser

Friområde :Gør det lettere at slå indlæg, fremmer temposkift.

Berøringer :Vendinger og driblinger hvis man spiller med mindst 5 berøringer, hurtigt pasningsspil hvis man spiller med maksimalt to berøringer, førsteberøring hvis man spiller med nøjagtig to berøringer.

Det var blot nogen af justeringsmulighederne. Aktivitetsbolden er dit vigtigste redskab, hvis du har sat en aktivitet i gang, og du gerne vil have et eller andet aspekt i spillet tydeligere frem.

Træningen bør bestå af flere små kampe med færre folk på banen, så spillerne får mange boldberøringer, afleveringer og skud på mål. Aktiviteterne skal imidlertid også fordre, at spillerne lærer det nødvendige for at blive gode fodboldspillere.

Sæsonplanlægning

Lav en sæsonplan

Først på sæsonen bør du lave en plan over træning og kamp i sæsonen. Planen kan indeholde en oversigt over det, du gerne vil præsentere for dine spillere i løbet af sæsonen, eller det kan være en datoplan, så du har styr over alle datoerne. Sådan en sæsonplan hjælper både dit eget arbejde, og det gør det lettere for forældrene at følge med i, hvad der sker henne i klubben.

Inddrag forældrene og fordel opgaver

Ved at planlægge tidligt er det også lettere at inddrage forældrene. Når de sender deres børn til fodbold, skal de også vide, at de må involvere sig i klubarbejdet. Der er mange opgaver forældrene kan lave. Vi anbefaler at du udformer overskuelige og tidsbegrænsede opgaver, som du sørger for at beskrive grundigt. Forældrene kan fx hjælpe med at arrangere ture eller selv lave en kørselsordning.

Planlægning af den enkelte træning

Vær altid forberedt

Du bør altid have en nøjagtig plan for træningen nedskrevet på papir. Hvis du er ordentligt forberedt, vil træningen næsten altid forløbe med et godt resultat– også selvom du bliver nødt til at lave om undervejs. Det kan være, at I skal bruge mere tid på en aktivitet, end man havde forventet og derfor lade en anden aktivitet glide ud af programmet. Det kan være, at spillerne netop i dag ikke er rigtig opmærksomme, og du bliver nødt til at droppe nogle aktiviteter og spille noget mere kamp.

Brug et tema

Hver træning bør have et tema, som du forfølger i hele træningen – og som danner baggrund for udvælgelsen af aktiviteterne. I denne proces bør du vurdere, om du har valgt den aktivitet, som bedst muligt træner netop dit tema.

Overvej justeringsmuligheder

Når du har sat en øvelse i gang på træningsbanen, skal du altid overveje, om det er nødvendigt at justere øvelsen. Hvis aktiviteten er for svær, kan du fx justere på banen eller antallet af spillere på hvert hold.

Stil op i god tid

Det er en god ide at have gjort sig nøje overvejelser om, hvordan du stiller baner og kegler op. Hvis du inden træningen, kan sætte alle banerne op, er det meget lettere under træningen at lave nogle gode skift mellem aktiviteterne. Hvis du laver flere baner, bør du have en god afstand mellem banerne, så du har mulighed for at justere aktiviteterne undervejs.

Indhold i træningen

For børn og unge må træningen altid indeholde mindst følgende punkter:

  • Velkomst.
  • Opvarmning – fx i form af en leg eller koordination.
  • Småspil.
  • Teknisk træning.
  • Nedvarmning – gerne med en leg eller en øvelse med lav intensitet.
  • Farvel og tak.

Træningen kan organiseres på flere forskellige måder. I kapitlet ’Eksempler på træningslektioner’ giver vi et par bud på, hvordan du kan lave en god træning.

Holddeling til træning

Der er mange måder at dele hold på. Vi opfordrer træneren til at dele holdene, så de bliver så jævnbyrdige som muligt. Kampe er sjovest, hvis holdene er nogenlunde lige stærke. Holdene bør skifte ofte, så spillerne kommer til at spille med en masse forskellige spillere – og derved lærer at indstille sig på forskellige måder at spille fodbold på.