Footstep 2

Her skal vi lave fodbold rock’n’roll. Udgangspunktet for grundtrinet i rock’n’roll er spark skiftevis med højre og venstre ben med et lille mellemhop.

Grundtrin i Fodbold Rock’n’Roll

Udgangspunktet for grundtrinet i rock’n’roll er spark skiftevis med højre og venstre ben med et lille mellemhop.

Koreografi

Parvis. Spillerne går sammen en og en med én bold. Lad spillerne starte med at lave fi re grundtrinsspark bag bolden. Derefter afl everes bolden frem og tilbage med fodsålen fi re gange. De næste fi re gange afl everes med indersiden. Hele tiden holdes rytmen med grundtrinnet.

Hvis spillerne er rigtig dygtige, kan spillerne have en bold hver. Afl everingerne skal så ske på samme tid, og man afl everer lige over til foden af makkeren.

To par. Nu går parrene sammen to og to. De arbejder med afl everinger på samme måde som før, men efter otte afl everinger, skifter man på fi re (eller otte) grundtrinsspark makker med parret ved siden af.

Er det heller ikke noget problem, kan spillerne holde en bold i hånden. På de første tre takter rækker spilleren bolden frem hver gang. På fjerde taktslag gives bolden til den anden spiller, som så tre takter rækker bolden frem mod den anden spiller.

To par afleverer i firkant. Afl everingerne skal nu i stedet for at gå frem og tilbage spilles rundt i fi rkant. Man tæmmer med den ene fod og afl everer med den anden fod. Så kan man tage bolden op i hænderne. Man kaster bolden lidt op til sig selv og afl everer med indersiden af foden… eller knæet, eller vristen, eller skulderen, eller hvad du nu kan fi nde på.

Kommentarer