Udvidet basisløft II

Udvidet basisløft 2 | Boldløft | ...

Bolden trækkes tilbage med fodsålen af højre ben. Bolden skal vippes bag om venstre med højre fods storetå. Du skal trække bolden noget længere med venstre fodsål end i Basisløft II og bøje lidt i venstre bens knæ for at at skabe plads til løftet. Med højre storetå vippes bolden op bag venstre ben, og bolden burde dukke op på ydersiden af dette.