”Folk sagde, at mit største temposkift
var, når jeg skulle i bad.”

Tommy Troelsen

Styrketræning kan være anvendeligt i træningen, hvis træneren har gjort sig klart, hvorfor han gør det. Styrketræning skal tilgodese de muskelgrupper, som bruges i fodbold. Begrundelsen til at styrketræne skal efter vores mening enten findes i et ønske om at forøge springstyrken og sprinthurtigheden, forbedre nærkampsstyrken eller være skadesforebyggende. Styrketræning skal ikke bruges som straf, men som et led i den enkeltes spillers personlige udvikling.

Spillere med stor muskelstyrke har færre skader end spillere med lille muskelstyrke (Bangsbo: 52).

Træningen skal tilrettelægges vidt forskelligt, om der er tale om at øge muskeludholdenheden eller muskelstyrken.

Med en begrænset tidshorisont for øje er træning af armens bøjemuskulatur (m. biceps brachii) måske også mindre væsentlig end træning af afsætsmuskulaturen i benene eller fodboldspillerens store onde ånd: lysken.

Styrketræningsforslag

Hvis du ikke har det helt store begreb om styrketræning skal du ikke begive dig ud i eksplosiv styrketræning med stor vægtbyrde.

Spillerne bør fast hver gang lave mave-, ryg- og lyskegymnastik for deres skadesforebyggende virkning.

Træneren kunne måske benytte muligheden for at lave nogle humørfyldte brydekampe, hvor træning af nærkampsstyrken sker i et funktionelt perspektiv fra begyndelsen af. Øvelserne er mere rettet mod hele kroppen end blot isolerede muskelgrupper.

Litteratur

Bangsbo, Jens: Med kroppen til fodbold, HO+Storm 1989

Noter