Lad dem øve sig

mindre end 1 minutters læsning

Vis - forklar - vis eller hold kæft?

Det er vigtigt at vise tingene, både når man skal sætte dem i gang med en ny øvelse, og når man skal lære dem nye færdigheder. Vi forsøger at give dem en reference of correctness.

Behets (1997) viser i et studium af 2. klasses elever, der skal lære en ny færdighed (håndstand til rulle), at succesfulde lærere adskiller sig fra knap så effektive lærere ved at bruge markant mere tid på aktiv læringstid. For elevernes læring tyder studiet altså på, at tid brugt på instruktion og organisation skal minimeres.

Uanset om vi viser - forklarer og viser igen, så er det helt afgørende, at denne instruktion skæres ned til et absolut minimum.

Referencer

  • Behets, Daniel (1997): “Comparison of more and less efficient teaching behaviors in secondary physical education”, i: Teaching and Teacher Education, vol. 13, 215-224.