Følgende er ganske vist lavet ift. undervisning i et klasselokale, men kan garanteret overføres til fodboldtræningen.

John Hattie finder, at det mest betydningsfulde i undervisningen er, at der ikke er forstyrrende adfærd, og at læreren formår et lede eleverne og aktiviteterne i klasserne.Herefter kommer den faglige kvalitet af lærernes undervisning fulgt af relationerne mellem lærer og elev, lærerens feedback til eleverne og de midler, læreren har til at opnå viden om elevernes individuelle præstationer.

Ser man på undervisningsmetoder, er det vigtigste, at lærerne lærer eleverne at verbalisere deres læring (at de kan sætte ord på deres læringsproces), at de lærer metakognition (at de får en overordnet forståelse for emnefelter), at eleverne lærer at løse problemer, at de lærer studieteknikker, at man maksimerer den tid, der bruges på læring, og at læreren anvender ’direkte undervisning’ (en metode, hvor læreren starter med at sætte klare mål for lektionen, gennemfører en grundig gennemgang, giver eleverne opgaver, giver feedback på opgaveløsningen og runder det hele af med henblik på, hvad der skal ske i næste lektion).

Niels Egelund i Hjælp, vi smed barnet ud med badevandet

Hvad gør du for at optimere læringen hos dine spillere?