Målet med dette projekt var at påvise hvorfor individer søger ind i engelske hooligangrupper og hvordan engelske hooligans har ændret stil i takt med samfundets udvikling. Vi har undersøgt det engelske klassesamfund fra 1950 til i dag, og fundet frem til myndighederne har et medansvar fordi de ikke sørgede for at hjælpe de fattige og arbejdsløse folk med nye job og efteruddannelse.

Vi har ydermere igennem flere teoretikere fundet frem til, at individet før årtusindeskiftet primært var fattige arbejdsfolk, som brugte volden som undskyldning for deres mangel på muligheder og fremtidsløse hverdag, mens nutidens hooligans mere er velhavende personer, hvor arbejdet er kedeligt, og de fysiske konfrontationer giver dem et tiltrængt afbræk i den kedelige hverdag. Den gamle hooligan manglede muligheder, den nye hooligan savner spænding og intensitet.